Hedmark fylkeskommune

Utdanning

Videregående skoler

Tannhelse

Tilskuddsordninger

Fylkesrådets kalender

NYHETER

rss

Ved fristens utløp mandag var det fortsatt 405 søkere som ikke hadde svart på tilbudet om videregående skoleplass. De får nå en siste sjanse.

Endre Hjelseth er ansatt som kommunikasjonsleder i Hedmark fylkeskommune. Han tiltrer stillingen i oktober.

Det første ordinære inntaket til videregående opplæring i Hedmark er nå ferdig. 7 336 søkere kan glede seg over å bli tilbudt skoleplass i første inntaksrunde. Av disse har 87,5 prosent fått innvilget sitt førsteønske.

FYLKESVEGER