Hedmark fylkeskommune

Utdanning

Videregående skoler

Tannhelse

Tilskuddsordninger

Fylkesrådets kalender

NYHETER

rss

Møtet i Hedmark fylkesting i dag og i morgen foregår på Gardermoen. Årsaken er at deler av møtet skal være med sentrale politikere fra Akershus. Vi sender begge møtedagene direkte!

På vegne av Hedmark fylkeskommune forvalter IN Hedmark bedriftsrettede virkemidler som i stor grad skal gå til bedrifter i distriktskommunene.

Fylkestingets komité for samferdsel, miljø og overordnet planlegging inviterte med seg Thomas Cottis og Lars Mæhlum på temamøte om energi og klima.

FYLKESVEGER