Hedmark fylkeskommune

Utdanning

Videregående skoler

Tannhelse

Tilskuddsordninger

Fylkesrådets kalender

NYHETER

rss

Det er fortsatt ingen løsning i lærerstreiken, og situasjonen for våre videregående skoler som er omfattet av streiken, er uendret.  Omfanget av tapt undervisning er betydelig.

Ungdommens fylkesting har hatt tre representanter på sommerskole i Serbia i regi av Assembly of European Regions (AER). Fylkesordfører Dag Rønning var også med.

Utdanningsforbundet har tatt ut i overkant av 100 nye medlemmer i Hedmark fylkeskommune, og totalt er rundt 260 lærere i streik ved våre videregående skoler. 

FYLKESVEGER