Hedmark fylkeskommune

Utdanning

Videregående skoler

Tannhelse

Tilskuddsordninger

Fylkesrådets kalender

NYHETER

rss

Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen er fornøyd med at videre utbygging av E6 nordover fra Kolomoen er prioritert i statsbudsjettet.

Regjeringens forslag til statsbudsjett gir Hedmark fylkeskommune en vekst i frie inntekter på 18 millioner kroner.

Fylkesvalgstyret, ledet av fylkesordfører Dag Rønning, anbefaler at fylkestinget godkjenner fylkestingsvalget 2015.

FYLKESVEGER