Hedmark fylkeskommune

Utdanning

Videregående skoler

Tannhelse

Tilskuddsordninger

Fylkesrådets kalender

NYHETER

rss

«Regional analyse for Hedmark 2013» er en rapport som er utarbeidet av Telemarksforskning. Den omhandler flere temaområder, og viser statistikk og analyser på fylkesnivå, for regioner og kommuner i Hedmark.

Fylkeskommunene har store forventninger til Innlandsutvalget og arbeidet med å skape en sterkere og mer attraktiv region. 

Tannhelsetjenesten i Hedmark har sammen med Elverum kommune startet et spennende samhandlingsprosjekt.

FYLKESVEGER