Hedmark fylkeskommune

Utdanning

Videregående skoler

Tannhelse

Tilskuddsordninger

Fylkesrådets kalender

NYHETER

rss

Hans Steien Rasmussen fra Livestockfestivalen trodde han var invitert til komitémøte i fylkestinget for å orientere om festivalen. Lite ante han at fylkesordfører Dag Rønning hadde en overraskelse på lur.

Mandag lanserte interesseforeningen Kraftfylka eget nettsted. Kraftfylka består av samarbeidende kraftfylker i Norge, og Hedmark fylkeskommune er ett av medlemmene.

Godt over 100 utflyttede hedmarkinger fant vegen til Alna 21. oktober. Mange vil gjerne flytte til Hedmark! Fylkesråd Lasse Juliussen (bildet) orienterte om Hedmark fylkeskommune.

FYLKESVEGER