Hedmark fylkeskommune

Utdanning

Videregående skoler

Tannhelse

Tilskuddsordninger

Fylkesrådets kalender

NYHETER

rss

Godt over 100 utflyttede hedmarkinger fant vegen til Alna 21. oktober. Mange vil gjerne flytte til Hedmark! Fylkesråd Lasse Juliussen (bildet) orienterte om Hedmark fylkeskommune.

Fra 1. januar 2015 kan ikke lenger Hedmark fylkeskommune akseptere faktura pr. post eller e-post.

Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen og leder i Hedmark trafikksikkerhetsutvalg, Gunn Randi Fjæstad (AP) pyntet i dag tidlig furua utenfor Fylkeshuset på Hamar med refleks.

FYLKESVEGER