Hedmark fylkeskommune

Utdanning

Videregående skoler

Tannhelse

Tilskuddsordninger

Fylkesrådets kalender

NYHETER

rss

Nesten 40 millioner i spillemidler til Hedmark i år er rekordtildeling. Dermed vil alle 28 nærmiljøsøknader få tilskudd i årets tildeling.

Fylkesrådet ønsker å videreføre dagens modell med Vegfinans AS.

Fylkestingene i Hedmark og Oppland har vedtatt å stå sammen for å løfte det biobaserte næringslivet i Innlandet.

FYLKESVEGER