Hedmark fylkeskommune

Utdanning

Videregående skoler

Tannhelse

Tilskuddsordninger

Fylkesrådets kalender

NYHETER

rss

Bevaring av elektronisk arkivmateriale er et arbeid som haster hvis vår kollektive hukommelse skal ivaretas for framtiden.

Personal- og organisasjonssjef Terje Selnes konstitueres som eiendomssjef i Hedmark fylkeskommune fra 19. januar.

4. februar arrangeres Skapende ungdomsmesse (SUM) for 12. gang i Tynset og Holmen Hallen.

FYLKESVEGER