Hedmark fylkeskommune / Politikk / Råd og utvalg / Ungdommens fylkesting

Kontaktpersoner

Janne Vikerødegården

Rådgiver

Mob: 95995418

send e-post

 

Medlemmer i UFT 2014

Ungdommens fylkesting

Skolehelsetjenesten - Oppsummering av UFTs temadag

Vi hadde en spennende, interessant og lærerik dag sammen på Elverum 3. oktober. Takk til alle som bidro; innledere, prosessledere og ikke minst alle som deltok. Vi har fått inn masse innspill som vi skal bringe med oss videre. Og vi krysser fingrene for at også dere som deltok tar med dere noen av ideene videre og følger dem opp.

På denne siden finner du blant annet innledningene, gruppeoppgavene, innspillene fra gruppene og bilder.

Godt samarbeid mellom ungdom og fagfolk om skolehelsetjenesten
Foto: UFT
Dag Rønning, Gloria Vitalievna Zjandarova, Einar Sagerud og Kari Lie.

Hedmarksungdom fikk internasjonal erfaring

Ungdommens fylkesting har hatt tre representanter på sommerskole i Serbia i regi av Assembly of European Regions (AER). Fylkesordfører Dag Rønning var også med.

Inger Lise Pedersen-Tangen, Leder for Ungdommens fylkesting

Folkemøte og samtale, Inger Lise skal sitte i panel!

Hvordan skal biblioteket møte fremtiden? Utfordringer og visjoner for innbyggernes bibliotek /biblioteket ditt. Onsdag 27. august kl 19 På Hamar bibliotek, Kulturhuset I Gratis

Invitasjon til temadag om sunne skoler og psykisk helse

Invitasjon til temadag om sunne skoler og psykisk helse

Ungdommens fylkesting vil sette fokus på helesøstertjenesten i de videregående skolene i Hedmark og inviterer til samling i Elverum 3. oktober 2014. Deltakerne vil deles i to arbeidsområder som UFT har fokus på i år; "sunne skoler" og "psykisk helse".

Ordstyrerbordet med leder, to nestledere og prosessleder

Vårmøte 2014 med utdeling av 100.000 kr midlene

5.-6. april holdt Ungdommens fylkesting sitt årlige vårmøte.

Søk om penger til ungdomstiltak

Søk om penger til ungdomstiltak

Ungdommens fylkesting fordeler 100 000 kroner til lag og foreninger og lignende av og for ungdom i Hedmark fylke. Midlene skal støtte tiltak som kommer ungdom til gode.

 

UFT-leder Inger Lise Pedersen Tangen fra Løten og UFTs Håvard Sagbakken Saanum fra Tolga orienterte UFT om sitt syn på ordningen "Trygt Hjem".

Fylkestinget: UFT vil trygt hjem for en 50-lapp

Ungdommens fylkesting (UFT) gjorde det klart for fylkestinget 9. desember at ordningen "Trygt hjem"skal koste en 50-lapp.

Gruppebilde av deltakerne på UFTs høstmøte

Spennende høstmøte i Elverum

1.-3. november holdt Ungdommens fylkesting sitt årlige høstmøte i Elverum.

Høstmøte

Høstmøte

Hver høst avholder Ungdommens fylkesting sitt årlige høstmøte. Det blir drøftet en mengde interessante og engasjerende saker, og vi gleder oss til en ny sesong med spennende politikk!  

KURS I TALE OG DEBATT

Hvert år arrangerer Ungdommens Fylkesting kurs i tale- og debatteknikk. Kurset har lange tradisjoner, og er svært viktig i videreutvikling av den enkeltes kunnskap og evne til debatt. 

Medlemmer i UFT 2014