Hedmark fylkeskommune / Om fylkeskommunen / Fag-, stab- og serviceenheter / Kultur, bibliotek og kompetanse / Fagområder / Fylkesbiblioteket / Innlandets ukjente kvinnestemmer - et arrangement i forbindelse med stemmerettsjubileet


Innlandets ukjente kvinnestemmer - et arrangement i forbindelse med stemmerettsjubileet

Statsarkivet i Hamar, Oppland fylkesbibliotek og fylkesbiblioteket i Hedmark har samarbeidet om å få til en film og utstilling om våre første kvinnelige politikere. Denne presenteres i begge fylker. I Hedmark presenteres filmen på Hamar bibliotek den 5. september. 

Innlandets ukjente kvinnestemmer - et arrangement i forbindelse med stemmerettsjubileet

Sammen med Hamar bibliotek inviterer vi til arrangement på Torghjørnet den 5.9.2013, kl. 18.00

Program

Foredrag:”Likestilling og mestring i dagens samfunn og fra mitt ståsted” v/ Amal Aden

Åpning av digital fortelling om Fredrikke Waaler

Musikkinnslag

Gratis 

Velkommen!