Hedmark fylkeskommune / Om fylkeskommunen / Fag-, stab- og serviceenheter / Strategisk stab / Fakta og statistikk

Fylkesprognoser for Hedmark

Fylkesprognoser

Her finner du prognoser for Hedmark frem til 2030 innenfor områdene:

- Befolkning

- Arbeidsliv

- Boligbehov

Fylkesprognoser for Hedmark

Regional analyse for Hedmark 2014

Telemarksforskning har utarbeidet regionale analyser for Hedmark i 2013 og 2014. Her er det analyser av befolkningsutviklingen og næringsutviklingen i regioner og i fylket. I analyserapporten for 2014 er det også utarbeidet ulike scenarier for den fremtidige utviklingen i Hedmark. Her finner du rapportene for begge årene.

 

Fakta og statistikk

Fylkesstatistikk for Hedmark 2014

Fylkesstatistikk for Hedmark 2014

Her er fylkesstatistikk for Hedmark 2014. I fylkesstatistikken viser man fakta og tallgrunnlag innenfor flere temaområder: Areal, demografi, samferdsel og pendling, næringsliv og arbeidsplassutvikling, arbeidsliv, utdanning, kultur, befolkningens helse, levekår og levevaner, tannhelse, klima og miljø. 

Ved spørsmål og informasjon om statistikken, ta kontakt med Hans Ove Hjelsvold, leder av strategisk stab

Mobil: 977 47 188, e-post: hans.ove.hjelsvold@hedmark.org  

Bilde av landskap, fjell og blomster

Folkemengde i kommuner i Hedmark

Her er en oversikt som viser antall innbyggere i kommuner og i fylket pr. 1. januar 2015 og befolkningsutviklingen i 2014.

 

Bilde av kjerrevei ved siden av et jorde

Statistikkpakker for kommuner i Hedmark

Se utviklingen i hver kommune i perioden 1995 - 2011 innenfor områdene: befolkningsutvikling, inn - og utflytting, fødte og døde, sysselsetting, arbeidsledighet og boligbygging.

Trafikkert vei

Pendling

Se hvilke kommuner Hedmarks innbyggere pendler til og grensependlingen.