Hedmark fylkeskommune / Om fylkeskommunen / Fag-, stab- og serviceenheter / Strategisk stab / Fakta og statistikk

Kontaktpersoner

Siri H. Venstad Lonkemoen

Strategisk rådgiver

Tlf: 41445827

Mob: 41445827

send e-post

 

Fylkesprognoser for Hedmark

Fylkesprognoser

Her finner du prognoser for Hedmark frem til 2030 innenfor områdene:

- Befolkning

- Arbeidsliv

- Boligbehov

Fylkesprognoser for Hedmark

Regional analyse for Hedmark 2013

Telemarksforskning har utarbeidet en regional analyse for Hedmark. Her finner du rapporten og en kort oppsummering av denne:

Fakta og statistikk

Fylkesstatistikk for Hedmark 2014

Fylkesstatistikk for Hedmark 2014

Her er fylkesstatistikk for Hedmark 2014. I fylkesstatistikken viser man fakta og tallgrunnlag innenfor flere temaområder: Areal, demografi, samferdsel og pendling, næringsliv og arbeidsplassutvikling, arbeidsliv, utdanning, kultur, befolkningens helse, levekår og levevaner, tannhelse, klima og miljø. 

Ved spørsmål og informasjon om statistikkheftet, ta kontakt med Siri H. Venstad Lonkemoen, strategisk rådgiver

Mobil: 41 44 58 27, e-post: svl@hedmark.org

Bilde av landskap, fjell og blomster

Folkemengde i kommuner i Hedmark

Her er oversikter som viser antall innbyggere i kommuner og i fylket pr. 1.januar 2014 og utviklingen i befolkningen ved utgangen av 2. kvartal 2014.

 

Bilde av stabbur

Areal og befolkningstetthet i kommuner i Hedmark

I oversikten nedenfor kan du se antall innbyggere pr. km2 i hver enkelt kommune i Hedmark

Bilde av kjerrevei ved siden av et jorde

Statistikkpakker for kommuner i Hedmark

Se utviklingen i hver kommune i perioden 1995 - 2011 innenfor områdene: befolkningsutvikling, inn - og utflytting, fødte og døde, sysselsetting, arbeidsledighet og boligbygging.

Bilde av en kornåker

Næringer og nyetableringer

Se hvordan det har gått med i ulike næringene i Hedmark de siste 10 årene

Bilde av tannhjul

Sysselsetting etter næring

Se hvilke næringer som sysselsetter flest og færrest.

 

Trafikkert vei

Pendling

Se hvilke kommuner Hedmarks innbyggere pendler til og grensependlingen. 

Fylkesprognoser for Hedmark

Fylkesprognoser

Her finner du prognoser for Hedmark frem til 2030 innenfor områdene:

- Befolkning

- Arbeidsliv

- Boligbehov

Fylkesprognoser for Hedmark

Regional analyse for Hedmark 2013

Telemarksforskning har utarbeidet en regional analyse for Hedmark. Her finner du rapporten og en kort oppsummering av denne: