Hedmark fylkeskommune / Politikk / Råd og utvalg / Hedmark trafikksikkerhetsutvalg / Ludvigprisen / Ludvigprisen for 2011 til Anstein Sørum og Ronny Pedersen


Ludvigprisen for 2011 til Anstein Sørum og Ronny Pedersen

Ludvigprisen for 2011 er tildelt leder Anstein Sørum og leder av trafikksikkerhetskomiteen Ronny Pedersen for deres store engasjement og virke i Norsk Caravan Club avdeling Hamar og omegn. Blant flere gode kandidater valgte Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) å gi prisen til Sørum og Pedersen for deres innsats for å bedre trafikksikkerheten hos førere med campingvogn og bobil.

I begrunnelsen skriver utvalget: Norsk Caravan Club (NCC), avdeling Hamar og omegn v/ leder Anstein Sørum og leder av trafikksikkerhetskomiteen Ronny Pedersen legger ned en betydelig, frivillig innsats for å øke sikkerheten hos sine medlemmer i NCC i Hedmark. Aktivitetene er knyttet til kjøring med campingvogn og bobil. Begge har hatt vervene i flere år, Ronny Pedersen tross at han er bare 30 år. Begge har fått NCC sitt hedersmerke “Edle drag” i bronse for sin lange innsats.

 Klubben har lokalt 464 medlemsfamilier, på landsbasis 25000 medlemsfamilier.

 Aktiviteter på klubbnivå: Campingvogn- og bobilkontroll der kontroll av bremser, lys og påløps brems samt sjekk av gassanlegg er sentralt. Utføres i samarbeid med autorisert verksted eller på Husum. Kontrollen er åpen også for ikke-medlemmer.

 På regionnivå: Ei helg på Vikingskipet med trafikksikkerhet son hovedtema. Glattkjøring og sikring av last. Samarbeid med TrafikkLYKKE/Statens vegvesen og NAF om “tilhengerGLATTA”. Arrangementet er åpent for alle medlemmer i landet.

Det er laget undervisningsopplegg for kjøring med campingvogn der førerkortreglene er sentrale. Samt fokus på vognas vekt, lessing og hva bilen har lov til å dra. Dette blir medlemmene gjort oppmerksom på i møter og kurs og gjennom medlemsbladet.

 Anstein Sørum har tatt på seg vervet som leder av trafikksikkerhetskomiteen i NCC sentralt. Der jobbes det for trafikksikkerhet og utdanning av instruktører i alle 61 avdelinger i Norge.

 All jobbing for NCC er frivillig og ubetalt. Anstein Sørum og Ronny Pedersen gjør en stor innsats for å bedre trafikksikkerheten hos en gruppe trafikanter som tar stor plass i trafikken med kjøretøy som det kreves spesiell kompetanse for å kjøre.