Hedmark fylkeskommune / Politikk / Råd og utvalg / Ungdommens fylkesting

Kontaktpersoner

Janne Vikerødegården

Rådgiver

Mob: 97578448

send e-post

 

ABC til UFT

Møteplan for UFT

Medlemmer i UFT 2015

Ungdommens fylkesting

Informasjon fra vårmøtet

Informasjon fra vårmøtet

40 ungdommer deltok på vårmøtet, det er nesten ny rekord fra sju år tilbake. Vil rekorden slås på neste møte 14.-15. november, eller også på opplæringshelgen 3.-4. oktober?
Til tross for delvis mangel på internett, talerstol og mulighet for kopiering, gjennomførte vi et godt og inspirerende møte. Her finner du mer informasjon.

Sara, Kari og Einar i lederutvalget ønsker deg velkommen til vårmøtet

Vårmøtet 2015 legges til Kongsvinger

Mange ungdommer deltar på Ungdommens Fylkestings (UFT) vårmøte 2015 på Könings Winger i Kongsvinger denne helgen, 11.-12 april.

Hvis du er på vårmøtet og ikke har sendt inn kontaktinformasjon, kan du gjøre det i dette skjema. Oppfordrer også alle andre representanter og varaer til å legge inn info i skjema.

Hvis du er under 18 år, må du i tillegg få foresatte til å underskrive på dette skjema:

Deltakerne på dagsmøtet 3.2.2015

Bransjene etterspør fagarbeidere

Vi produserer ikke nok fagarbeidere til å dekke næringslivets behov fremover, fortalte Turid Borud fra Videregående opplæring i Hedmark fylkeskommune til Ungdommens Fylkesting (UFT). Ungdommene var samlet på fylkeshuset på Hamar tirsdag 3. februar.

 

Søk om penger til ungdomsaktiviteteter eller arrangement

Tilskudd

Ungdommens Fylkesting fordeler 100 000 kroner til lag og foreninger og lignende av og for ungdom i Hedmark fylke i 2015. Midlene skal støtte tiltak som kommer ungdom til gode. Søknadsfrist er 22. februar. Fristen er nå ute.

Inger Lise Pedersen-Tangen gir klubba  til Kari Lie

Ny leder i Ungdommens Fylkesting

Kari Lie (Stange) ble 16. november valgt til leder i Ungdommens fylkesting for 2014/2015. Hun tok i mot klubba fra Inger Lise Pedersen-Tangen (Løten) som har vært leder i 2012-2014.

Nytt arbeidsutvalg valgt

Nytt arbeidsutvalg valgt

Ungdommens Fylkesting valgte nytt arbeidsutvalg under sitt høstmøte den 16.november.

Brita B. Barmoen og Inger Lise Pedersen-Tangen

Brita utnevnt til æresmedlem!

Under Ungdommens Fylkestings høstmøte den 15.november vedtok UFT å utnevne avgått sekretær Brita B. Barmoen som æresmedlem av UFT etter 10 år som sekretær. Brita har vært ansatt som sekretær for Ungdommens Fylkesting fra 2004, og sluttet i stillingen i 2014.

Fylkesråd Anne Karin T. Adolfsen og Lasse Juliussen

Fylkesrådet gjester høstmøte 2014

Ungdommens Fylkesting(UFT) i Hedmark avholder helgen 15.-16.november sitt høstmøte på Hamar. På agendaen står saker som valg av nytt arbeidsutvalg, nye vedtekter og valg av handlingsprogram. Etter konstituering og orienteringer følger Ungdommens Spørretime, der fylkesrådet er representert ved Anne Karin Torp Adolfsen og Lasse Juliussen.

Innledere fra KoRUs Johannes Nærmo og Kristine Langmyr

Skolehelsetjenesten - Oppsummering av UFTs temadag

Vi hadde en spennende, interessant og lærerik dag sammen på Elverum 3. oktober. Takk til alle som bidro; innledere, prosessledere og ikke minst alle som deltok. Vi har fått inn masse innspill som vi skal bringe med oss videre. Og vi krysser fingrene for at også dere som deltok tar med dere noen av ideene videre og følger dem opp.

På denne siden finner du blant annet innledningene, gruppeoppgavene, innspillene fra gruppene og bilder.

Dag Rønning, Gloria Vitalievna Zjandarova, Einar Sagerud og Kari Lie.

Hedmarksungdom fikk internasjonal erfaring

Ungdommens fylkesting har hatt tre representanter på sommerskole i Serbia i regi av Assembly of European Regions (AER). Fylkesordfører Dag Rønning var også med.

Medlemmer i UFT 2015

Møteplan for UFT

ABC til UFT