Hedmark fylkeskommune / Politikk / Råd og utvalg / Ungdommens fylkesting

Kontaktpersoner

Janne Vikerødegården

Rådgiver

Mob: 97578448

send e-post

 

Medlemmer i UFT pr 11.11.2015

Møteplan for UFT

ABC til UFT

Ungdommens fylkesting

Debattledere på skoledebatter

Debattledere på skoledebatter

I år har fylkeskommunen gjennomført et prøveprosjekt hvor Ungdommens Fylkesting stilte med debattledere på halvparten av skoledebattene på de videregående skolene i fylket. Ungdommens Fylkesting var også med på å utforme en felles modell for gjennomføring av valgtorg og skoledebatter på alle de videregående skolene. Fylkeskommunen har ikke gjennomført en evaluering av opplegget ennå. Men vi spurte politikerne hva de synes etter den siste valgdebatten.

Velkommen på høstmøtet 14.-15. november

Velkommen på høstmøtet 14.-15. november

Årets høstmøte blir på Trysil Hotell 14.-15. november. I denne artikkelen legger vi ut informasjon om møtet, alt fra praktiske opplysninger til saksliste og sakspapirer.

Høstmøtet fungerer som Ungdommens Fylkestings årsmøte. Her velger vi nytt arbeidsutvalg og handlingsprogram som bestemmer saker arbeidsutvalget skal følge opp. Hva synes du er viktig at UFT jobber med?

Pr 29.10 er vi 39 påmeldte deltakere. Fristen for påmelding gikk ut 1. november, men vi tar imot etterpåmeldinger helt frem til fredag 13.11. eller hotellet blir fullt.

Takk for en fin opplæringshelg!

Takk for en fin opplæringshelg!

"Hadde vi visst at opplegget var sånn, skulle vi fått med oss fler!" var konklusjonen etter opplæringshelgen.

17 fornøyde ungdommer har lært tale og debatteknikk på Løten. Nedenfor finner du noen av tipsene de fikk.

Det blir gøy på tale og debatt!

Tale- og Debattopplæringa 2015

Alle som er representanter og vararepresentanter i Ungdommens Fylkesting er invitert til opplæring i tale- og debatteknikk på Rosenlund Park i Løten 3.-4. oktober.

Slik ble årets ungdomsmidler fordelt

Slik ble årets ungdomsmidler fordelt

Se hvem som får glede av midlene Ungdommens Fylkesting deler ut.

Hvor kan vi finne deg?

Hvor kan vi finne deg?

Alle representanter og vararepresentanter må sende oss kontaktinformasjon i dette skjema. Uten denne informasjon om deg, er det vanskelig å innkalle deg til møtene våre. I tillegg ønsker vi informasjon om foresatte hvis noe akutt skulle skje, sånn som sykdom eller liknende.

Er du under 18 år, må i tillegg foresatte underskrive på dette skjema:

 

Informasjon fra vårmøtet

Informasjon fra vårmøtet

40 ungdommer deltok på vårmøtet, det er nesten ny rekord fra sju år tilbake. Vil rekorden slås på neste møte 14.-15. november, eller også på opplæringshelgen 3.-4. oktober?
Til tross for delvis mangel på internett, talerstol og mulighet for kopiering, gjennomførte vi et godt og inspirerende møte. Her finner du mer informasjon.

Sara, Kari og Einar i lederutvalget ønsker deg velkommen til vårmøtet

Vårmøtet 2015 legges til Kongsvinger

Mange ungdommer deltar på Ungdommens Fylkestings (UFT) vårmøte 2015 på Könings Winger i Kongsvinger 11.-12 april.

Deltakerne på dagsmøtet 3.2.2015

Bransjene etterspør fagarbeidere

Vi produserer ikke nok fagarbeidere til å dekke næringslivets behov fremover, fortalte Turid Borud fra Videregående opplæring i Hedmark fylkeskommune til Ungdommens Fylkesting (UFT). Ungdommene var samlet på fylkeshuset på Hamar tirsdag 3. februar.

 

Søk om penger til ungdomsaktiviteteter eller arrangement

Tilskudd

Ungdommens Fylkesting fordeler 100 000 kroner til lag og foreninger og lignende av og for ungdom i Hedmark fylke i 2015. Midlene skal støtte tiltak som kommer ungdom til gode. Søknadsfrist er 22. februar. Fristen er nå ute.

Medlemmer i UFT pr 11.11.2015

Møteplan for UFT

ABC til UFT