Hedmark fylkeskommune / Politikk / Råd og utvalg / Ungdommens fylkesting

Kontaktpersoner

Janne Vikerødegården

Rådgiver

Mob: 97578448

send e-post

 

ABC til UFT

Møteplan for UFT

Medlemmer i UFT 2015

Ungdommens fylkesting

Sara, Kari og Einar i lederutvalget ønsker deg velkommen til vårmøtet

Vårmøtet 2015 legges til Kongsvinger

36 ungdommer er påmeldte til Ungdommens Fylkestings (UFT) vårmøte 2015 på Könings Winger i Kongsvinger 11.-12 april. Det settes opp egen buss fra Elverum jernbanestasjon til Festningen i Kongsvinger og tilbake.

Deltakerne på dagsmøtet 3.2.2015

Bransjene etterspør fagarbeidere

Vi produserer ikke nok fagarbeidere til å dekke næringslivets behov fremover, fortalte Turid Borud fra Videregående opplæring i Hedmark fylkeskommune til Ungdommens Fylkesting (UFT). Ungdommene var samlet på fylkeshuset på Hamar tirsdag 3. februar.

 

Søk om penger til ungdomsaktiviteteter eller arrangement

Tilskudd

Ungdommens Fylkesting fordeler 100 000 kroner til lag og foreninger og lignende av og for ungdom i Hedmark fylke i 2015. Midlene skal støtte tiltak som kommer ungdom til gode. Søknadsfrist er 22. februar. Fristen er nå ute.

Inger Lise Pedersen-Tangen gir klubba  til Kari Lie

Ny leder i Ungdommens Fylkesting

Kari Lie (Stange) ble 16. november valgt til leder i Ungdommens fylkesting for 2014/2015. Hun tok i mot klubba fra Inger Lise Pedersen-Tangen (Løten) som har vært leder i 2012-2014.

Nytt arbeidsutvalg valgt

Nytt arbeidsutvalg valgt

Ungdommens Fylkesting valgte nytt arbeidsutvalg under sitt høstmøte den 16.november.

Brita B. Barmoen og Inger Lise Pedersen-Tangen

Brita utnevnt til æresmedlem!

Under Ungdommens Fylkestings høstmøte den 15.november vedtok UFT å utnevne avgått sekretær Brita B. Barmoen som æresmedlem av UFT etter 10 år som sekretær. Brita har vært ansatt som sekretær for Ungdommens Fylkesting fra 2004, og sluttet i stillingen i 2014.

Fylkesråd Anne Karin T. Adolfsen og Lasse Juliussen

Fylkesrådet gjester høstmøte 2014

Ungdommens Fylkesting(UFT) i Hedmark avholder helgen 15.-16.november sitt høstmøte på Hamar. På agendaen står saker som valg av nytt arbeidsutvalg, nye vedtekter og valg av handlingsprogram. Etter konstituering og orienteringer følger Ungdommens Spørretime, der fylkesrådet er representert ved Anne Karin Torp Adolfsen og Lasse Juliussen.

Innledere fra KoRUs Johannes Nærmo og Kristine Langmyr

Skolehelsetjenesten - Oppsummering av UFTs temadag

Vi hadde en spennende, interessant og lærerik dag sammen på Elverum 3. oktober. Takk til alle som bidro; innledere, prosessledere og ikke minst alle som deltok. Vi har fått inn masse innspill som vi skal bringe med oss videre. Og vi krysser fingrene for at også dere som deltok tar med dere noen av ideene videre og følger dem opp.

På denne siden finner du blant annet innledningene, gruppeoppgavene, innspillene fra gruppene og bilder.

Dag Rønning, Gloria Vitalievna Zjandarova, Einar Sagerud og Kari Lie.

Hedmarksungdom fikk internasjonal erfaring

Ungdommens fylkesting har hatt tre representanter på sommerskole i Serbia i regi av Assembly of European Regions (AER). Fylkesordfører Dag Rønning var også med.

Inger Lise Pedersen-Tangen, Leder for Ungdommens fylkesting

Folkemøte og samtale, Inger Lise skal sitte i panel!

Hvordan skal biblioteket møte fremtiden? Utfordringer og visjoner for innbyggernes bibliotek /biblioteket ditt. Onsdag 27. august kl 19 På Hamar bibliotek, Kulturhuset I Gratis

Medlemmer i UFT 2015

Møteplan for UFT

ABC til UFT