English a A
For å endre tekststørrelsen, hold inne Ctrl (Windows/Linux) eller Cmd (Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Nyheter

Kari Anne Jønnes, Øystein Bø, Sigrud Tremoen, Sigbjørn Johnsen, Per-Gunnar Sveen og Even Aleksander Hagen i en gang på Forsvarsdepartementet.
Cybersikkerhet tema i departement og Storting

En stor delegasjon med både politikere og fagpersoner fra Innlandet reiste torsdag til Oslo for å snakke med sentrale politikere om det tunge kompetansemiljøet regionen har innen cyber- og informasjonssikkerhet.

Fylkesbiblioteket får nygammal pris

Fylkesbiblioteket i Hedmark blir neste onsdag tildelt Bibliotekprisen for Hedmark 2016.

Utforsker samarbeid med Kina

Representanter fra Innlandet, blant annet fra Hedmark fylkeskommune, har vært på studietur til Kina for å se på mulighetene for et samarbeid.

500 000.- kroner til arrangementsutvikling

Hedmark fylkeskommune fordelte i sitt vedtaksmøte i dag 500 000.- kroner i tilskudd til arrangementsutvikling for 2017.

Aasa Gjestvang blir intervjuet av NRK med journalist og fotograf
Fylkesrådet vil beholde alle videregående skoler

I sin innstilling til vedtak foreslår fylkesrådet at ingen av de videregående skolene i Hedmark skal legges ned.

Fylkeskommunen oppretter tilskuddsordning for profesjonell musikk

Tilskuddet skal ivareta, stimulere og videreutvikle det profesjonelle musikkmiljøet.