Kalender

Plan- og bygningslov-konferansen 2018

Sted: Trysil
Tid: 16. og 17. oktober

Påmeldingsfrist er 28. september

Rekruttering og kompe-tanse i landbruket

Søk tilskudd innen 1. oktober!

I år prioriteres ulike tiltak som gjelder rekruttering til næringen og tiltak som styrker arbeidet innen satsingen på bioøkonomi i Innlandet.

Nettverkssamling

16. og 17. oktober er det nettverkssamling for nærings- og landbruksansvarlige i Hedmark i Elverum.

Tema: Det teknologiske mulighetsrommet.