Kalender

Husk å søke videregående opplæring innen 1. mars!

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass.

Etablererkurs i Hedmark