Kalender

Innlandet fylkeskommune

1. januar 2020 blir Hedmark og Oppland fylkeskommuner slått sammen til Innlandet fylkeskommune.

Du kan følge prosessen på innlandetfylke.no

Oppreisningsordning

Oppreisningsordningen gjelder for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i barnevernsinstitusjoner i Hedmark mellom 1980 og 2004.

Fristen for å framsette krav om oppreisning er 31. desember 2018.