Kalender

Arena for kvalitet i fagopplæringen

Utdanningsdirektoratet arrangerer konferansen med Hedmark fylkeskommune som vertskap.

Sted: Scandic Hamar Hotel
Tid: 28. - 29. november

Tema: yrkesfaglærer- og instruktørkompetanse

Påmelding innen 21. september

Plan- og bygningslov-konferansen 2018

Sted: Trysil
Tid: 16. og 17. oktober

Påmeldingsfrist er 28. september

Rekruttering og kompe-tanse i landbruket

Søk tilskudd innen 1. oktober!

I år prioriteres ulike tiltak som gjelder rekruttering til næringen og tiltak som styrker arbeidet innen satsingen på bioøkonomi i Innlandet.