English a A
For å endre tekststørrelsen, hold inne Ctrl (Windows/Linux) eller Cmd (Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Nyheter

Illustrasjonsbilde av fotgjengere og syklist
Satser på myke trafikanter

Handlingsprogrammet for fylkesveger i Hedmark har en tydelig satsing på gående og syklende. Et annet hovedpunkt i programmet er å begrense forfallet så mye som mulig.

UFT markerer seg internasjonalt

Hedmark er gjennom arbeidet til Ungdommens fylkesting (UFT) nominert til prisen som den mest ungdomsvennlige regionen i Europa.

Forsiden av strategidokumentet i engelsk versjon
Internasjonal anerkjennelse for arbeid med universell utforming

"Innlandet universelt utformet 2025 - felles strategi for Hedmark og Oppland" ble løftet fram som en av tre "spesielt nevneverdige" under en internasjonal reiselivskongress i Girona i Spania 18. mai 2017.

17 partier stiller liste i Hedmark til høstens valg

Fire av partiene stiller liste for første gang i Hedmark: Alliansen, Helsepartiet, Liberalistene og Norgespartiet.

Elever utenfor skolebygning
Tilbudsstrukturen for skoleåret 2017/18 er vedtatt

Fylkesrådet vedtok mandag tilbudsstrukturen for videregående opplæring det kommende skoleåret i Hedmark. Reduksjonen i tilbud kommer som et resultat av færre elever, reduserte inntekter og innføring av minimumstall for klassestørrelser.

Aasa Gjestvang
Ivaretakelse av søkere som blir berørt av endringer i tilbudsstrukturen

Etter at fylkeskommunen torsdag informerte om tilbud ved de videregående skolene i Hedmark som ikke settes i gang for skoleåret 2017/18, er det grunnlag for å presisere hva som skjer for de elevene som opprinnelig har søkt disse tilbudene.

Hva skjer?

6. - 7. juni 2017
8. - 9. juni 2017
12. - 13. juni 2017
16. - 17. oktober 2017
23. - 24. oktober 2017
4. - 5. desember 2017

Følg oss på Facebook