Kalender

Frist for privatisteksamen

Skal du ta eksamen som privatist? Husk å melde deg opp før 1. februar!

Husk å søke videregående opplæring!

Noen søkere til skole- og læreplass må søke innen 1. februar.

Dette gjelder

  • ved søknad om fortrinnsrett
  • ved søknad om individuell behandling
  • for søkere som nylig har kommet til Norge
  • ved søknad om formidling til læreplass for lærekandidater

Mer informasjon på vilbli.no