English a A
For å endre tekststørrelsen, hold inne Ctrl (Windows/Linux) eller Cmd (Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Nyheter

Ny fylkesveg viktig for Kongsvinger

En oppgradert fylkesveg 210 vil bedre trafikkavviklingen gjennom Kongsvinger sentrum.

Mange elever på en åpen plass
Skolestart 21. august - når og hvor

Alle de offentlige videregående skolene i Hedmark starter nytt skoleår mandag 21. august. Se når og hvor du skal møte opp på din skole!

Andreinntaket til videregående skole er klart

452 søkere fikk nytt tilbud i suppleringsinntaket til videregående skoler i Hedmark. Totalt har 6848 søkere fått tilbud om skoleplass i Hedmark.

Storsjøen, hytter, fjell, sommer
Hedmark fortsatt størst på hytteovernattinger

Tall for hytteovernattinger for 2016 bekrefter at Hedmark er landets største hyttefylke. Svenskene er de som besøker oss mest. 

Skoleinntaket er klart

7 087 søkere kan glede seg over å bli tilbudt skoleplass i første inntaksrunde til videregående opplæring i Hedmark.

Bilde av Hanne Varhaug Søberg
Samler fylkesrådmenn fra hele landet

Med unntak av to fylker er alle representert når Hedmark er vertskap for fylkesrådmennenes sommersamling i Hamar 28.-30. juni.

Barn på gulvet i en gymsal
582 500 kroner fordelt på 30 organisasjoner

Hedmark fylkeskommune gir nesten 600 000 kroner fordelt på 19 funksjonshemmedes organisasjoner og 11 pensjonistorganisasjoner i fylket.

Internasjonal støtte til skogindustrien

Sammen med fem andre fylker får Hedmark 35 millioner kroner for å skape vekst og innovasjon i skogindustrien.

Bilde av Kjell Åge Bjørsrud og Renate Christiansen Lunde
Ny Jønsberg-rektor tilsatt

Renate Christiansen Lunde er tilsatt som rektor ved Jønsberg videregående skole.

Barn som spiller trommer
450 000 kulturkroner til 13 tiltak

13 tiltak får kulturmidler fra Hedmark fylkeskommune i høst.

Folk fra Høgskolen i Innlandet og Hedmark fylkeskommunen holder fram en stor sjekk
10 millioner kroner til stipendiatstillinger

Høgskolen i Innlandet får resten av pengene i Kompetanse- og forskningsfondet til å opprette nye stipendiatstillinger.

Mjøsbrua sett fra oven med landskap rundt
Direktoratet støtter klimasamarbeid

Miljødirektoratet har bevilget 950 000 kroner til felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen.

Kongeparet og kronprinsparet
Elever bidro til herlig hagefest

250 elever i Hedmark og Oppland sto for blant annet maten, pyntingen og underholdningen på kongeparets hagefest på Maihaugen i Lillehammer tirsdag. 

Se fylkestingets junimøte i opptak

Fylkestingets junimøte er ferdig. Du kan se møtet i opptak i nett-tv.

Anne Karin Torp Adolfsen og Ivar Odnes
Mjøsbyregionen skal bli mer attraktiv

I samarbeid med kommunene rundt Mjøsa, Fylkesmannen, næringslivet og andre regionale aktører skal Hedmark og Oppland fylkeskommuner utvikle Mjøsbyregionen til et mer attraktivt og funksjonelt bo- og arbeidsmarked.

Stortinget vedtok sammenslåing

Stortinget har vedtatt at Hedmark og Oppland fylkeskommuner skal slås sammen fra 1. januar 2020.

Hedmark-skolene bidrar mest til fullføring

Skolene i Hedmark er de flinkeste i landet til å få elevene til å fullføre videregående skole.

Bilde av Anne Karin Torp Adolfsen, Stig Vaagan og Bente Elin Lilleøkseth
Østlandet samler seg om felles Intercity-krav

Representanter fra de åtte fylkene i Østlandssamarbeidet har levert tydelige krav til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité før behandlingen av Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029.

Hedmark Trafikk styrker tilbudet på B4 og B5

Økningen fortsetter. Det er stadig flere som velger bussen som transportmiddel og reiseutviklingen for 1. tertial er svært positiv.

Illustrasjonsbilde av fotgjengere og syklist
Satser på myke trafikanter

Handlingsprogrammet for fylkesveger i Hedmark har en tydelig satsing på gående og syklende. Et annet hovedpunkt i programmet er å begrense forfallet så mye som mulig.

Side 1 av 37 Neste