English a A
For å endre tekststørrelsen, hold inne Ctrl (Windows/Linux) eller Cmd (Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Nyheter

Barn som spiller trommer
450 000 kulturkroner til 13 tiltak

13 tiltak får kulturmidler fra Hedmark fylkeskommune i høst.

Folk fra Høgskolen i Innlandet og Hedmark fylkeskommunen holder fram en stor sjekk
10 millioner kroner til stipendiatstillinger

Høgskolen i Innlandet får resten av pengene i Kompetanse- og forskningsfondet til å opprette nye stipendiatstillinger.

Mjøsbrua sett fra oven med landskap rundt
Direktoratet støtter klimasamarbeid

Miljødirektoratet har bevilget 950 000 kroner til felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen.

Kongeparet og kronprinsparet
Elever bidro til herlig hagefest

250 elever i Hedmark og Oppland sto for blant annet maten, pyntingen og underholdningen på kongeparets hagefest på Maihaugen i Lillehammer tirsdag. 

Se fylkestingets junimøte i opptak

Fylkestingets junimøte er ferdig. Du kan se møtet i opptak i nett-tv.

Anne Karin Torp Adolfsen og Ivar Odnes
Mjøsbyregionen skal bli mer attraktiv

I samarbeid med kommunene rundt Mjøsa, Fylkesmannen, næringslivet og andre regionale aktører skal Hedmark og Oppland fylkeskommuner utvikle Mjøsbyregionen til et mer attraktivt og funksjonelt bo- og arbeidsmarked.

Stortinget vedtok sammenslåing

Stortinget har vedtatt at Hedmark og Oppland fylkeskommuner skal slås sammen fra 1. januar 2020.

Hedmark-skolene bidrar mest til fullføring

Skolene i Hedmark er de flinkeste i landet til å få elevene til å fullføre videregående skole.

Bilde av Anne Karin Torp Adolfsen, Stig Vaagan og Bente Elin Lilleøkseth
Østlandet samler seg om felles Intercity-krav

Representanter fra de åtte fylkene i Østlandssamarbeidet har levert tydelige krav til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité før behandlingen av Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029.

Hedmark Trafikk styrker tilbudet på B4 og B5

Økningen fortsetter. Det er stadig flere som velger bussen som transportmiddel og reiseutviklingen for 1. tertial er svært positiv.

Illustrasjonsbilde av fotgjengere og syklist
Satser på myke trafikanter

Handlingsprogrammet for fylkesveger i Hedmark har en tydelig satsing på gående og syklende. Et annet hovedpunkt i programmet er å begrense forfallet så mye som mulig.

UFT markerer seg internasjonalt

Hedmark er gjennom arbeidet til Ungdommens fylkesting (UFT) nominert til prisen som den mest ungdomsvennlige regionen i Europa.

Forsiden av strategidokumentet i engelsk versjon
Internasjonal anerkjennelse for arbeid med universell utforming

"Innlandet universelt utformet 2025 - felles strategi for Hedmark og Oppland" ble løftet fram som en av tre "spesielt nevneverdige" under en internasjonal reiselivskongress i Girona i Spania 18. mai 2017.

17 partier stiller liste i Hedmark til høstens valg

Fire av partiene stiller liste for første gang i Hedmark: Alliansen, Helsepartiet, Liberalistene og Norgespartiet.

Elever utenfor skolebygning
Tilbudsstrukturen for skoleåret 2017/18 er vedtatt

Fylkesrådet vedtok mandag tilbudsstrukturen for videregående opplæring det kommende skoleåret i Hedmark. Reduksjonen i tilbud kommer som et resultat av færre elever, reduserte inntekter og innføring av minimumstall for klassestørrelser.

Aasa Gjestvang
Ivaretakelse av søkere som blir berørt av endringer i tilbudsstrukturen

Etter at fylkeskommunen torsdag informerte om tilbud ved de videregående skolene i Hedmark som ikke settes i gang for skoleåret 2017/18, er det grunnlag for å presisere hva som skjer for de elevene som opprinnelig har søkt disse tilbudene.

Kjell Åge Bjørsrud og Ingvild Rønn Sætre
To nye rektorer tilsatt

Kjell Åge Bjørsrud (60), Hamar og Ingvild Rønn Sætre (46), Sør-Fron er tilsatt som rektorer ved henholdsvis Ringsaker videregående skole og Hamar katedralskole.

Egil Langseth og Thomas Breen
283 prosent økning i prosjektsøknader om bredbåndsmidler

- Mens det i fjor ble sendt 12 søknader for Nkom-midler fra Hedmark, har kommunene nå grepet muligheten og sendt hele 46 søknader i år. Det er gledelig å se at mobiliseringen har lyktes, sier Thomas Breen, fylkesråd for næring.

Kåre Fjeld og Egil Brodshaug ved skiltet.
Kulturminner i Myrmoen friluftslivområdet er skiltet

På Myrmoen friluftslivområdet nær Flisa sentrum i Åsnes kommune er det nå mulig å lese om den spennende kulturhistorien til kullgropene og tjæremila i området.

Bilde av Domkirkeodden
52 tippemillioner til Hedmark

Potten til fordeling av spillemidler i Hedmark blir 52,3 millioner kroner for 2017.

Side 1 av 37 Neste