16,7 millioner kroner til bredbånd

8 prosjekter får til sammen 16,7 millioner kroner til utbygging av bredbånd i Hedmark i 2017.

Høyhastighetsbredbånd er viktig for næringsutvikling, tjenesteproduksjon om mulighet for innovasjon i offentlig sektor, skriver fylkesrådet i sin konklusjon.

Kriteriene for tildeling samsvarer med den nasjonale bredbåndsordningen, som forvaltes av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Sted

Sum

Linnes til Støa i Trysil

3,3 millioner kroner

Austvatn i Nord-Odal

3,132 millioner kroner

Slåstad i Sør Odal

3,02 millioner kroner

Furnesåsen i Ringsaker

2 millioner kroner

Rud i Våler

1,7 millioner kroner

Rena sør i Åmot

1,7 millioner kroner

Strandbygda i Elverum

1,5 millioner kroner

Unset i Rendalen

325 000 kroner

Disse prosjektene får midler:

Statistikk viser at Hedmark fylke ligger relativt lavt i nasjonal sammenheng når det gjelder hastighet for bredbånd. Bosettingsmønsteret i fylket gjør at det ikke er mulighet for kommersiell utbygging i store deler av Hedmark. På bakgrunn av begrensede nasjonale rammer har Hedmark fylkeskommune avsatt inntil 40 millioner kroner som skal brukes som regional medfinansiering i bredbåndsprosjekter.

Nå gjenstår det cirka 23 millioner kroner til fordeling.

Sak 166/17 - les hele saken som ble behandlet i fylkesrådets møte 18. september.