20 000 kroner til Nasjonalforeningen for folkehelsen

Bjørg Eli Bøe, styremedlem i fylkeslaget i Hedmark er veldig glad for pengegaven fra Hedmark fylkeskommune.

Per-Gunnar Sveen, Bjørg Eli Bøe og Sigurd Skage

Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (t.v.) og assisterende fylkesdirektør Sigurd Skage overrakte 20 000 kroner til Bjørg Eli Bøe i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Hedmark torsdag.

Foto: Marit Thobiassen Strande

- 20 000 kroner er mye penger for oss. Å få brukt dem er ikke noe problem for vi har stor aktivitet i Nasjonalforeningen for folkehelsen, men det vises ikke så veldig for det jobbes så godt lokalt, sier Bøe.

Hun forteller at de i Hedmark har 34 helselag, som jobber med helsefremmende og forebyggende arbeid. I tillegg har de 13 demensforeninger som blant annet tilrettelegger aktiviteter for demente og driver samtalegrupper for pårørende.

Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen mener den store frivillige innsatsen til Nasjonalforeningen for folkehelsen er prisverdig, og han trekker spesielt fram arbeidet innenfor demens.

- Det er mange familier som er berørt av dette, sier han, og legger til:

- Dette er et lite bidrag som viser at vi setter pris på det arbeidet de gjør.

Siden 2010 har Hedmark fylkeskommune gitt 20 000 kroner til et godt formål i stedet for å sende fysiske julekort. 20 000 kroner er den summen fylkeskommunen tidligere brukte på julekort. Nå er de fysiske julekortene byttet ut med elektroniske.