271 fikk utdelt fagbrev

I høst har det vært arrangert fagbrevutdelinger fire steder i fylket. Til sammen har 271 kandidater fått utdelt sitt fagbrev på disse arrangementene.

En kandidat får utdelt fagbrevet av Turid Borud

Avdelingssjef fag- og yrkesopplæring i Hedmark fylkeskommune Turid Borud deler ut fagbrev i forbindelse med arrangementet på Hamar katedralskole.

Foto: Photographic ungdomsbedrift

Alle de fire arrangementene fant sted på videregående skoler, og elever ved skolene har stått for pynting av lokaler, lyd, lys, musikkinnslag og servering av mat.

I Hamar er arrangementet et samarbeid med Hamar håndverkerforening, som har laget en utdeling med tradisjoner fra den gamle svenneordningen.

Årets utdeling var også et samarbeid med Mesterbrevnemnda, som delte ut 7 mesterbrev.

Det er om lag 1000 kandidater som består fagprøven, svenneprøven eller kompetanseprøven i løpet av ett år i Hedmark. Av disse er om lag 550 lærlinger og 450 praksiskandidater. Praksiskandidater er voksne som har lang erfaring fra yrkeslivet.

Det er flest avlagte fagprøver innen helse- og oppvekstfagene, cirka 300. Innenfor bygg- og anleggsfag er det om lag 200 fagprøver i året.

Det har vært god deltakelse på fagbrevutdelingene de siste to årene. Derfor arrangerer enhet for videregående opplæring i samarbeid med Hamar katedralskole en ekstra fagbrevutdeling i juni 2018 for å legge til rette for at enda flere av de som tar fag- eller svenneprøve skal få muligheten til å delta.