582 500 kroner fordelt på 30 organisasjoner

Hedmark fylkeskommune gir nesten 600 000 kroner fordelt på 19 funksjonshemmedes organisasjoner og 11 pensjonistorganisasjoner i fylket.

Barn på gulvet i en gymsal

Ups & Downs Hedmark er en av 30 organisasjoner som får tilskudd fra Hedmark fylkeskommune.

Foto: Marit Thobiassen Strande

Midlene er fordelt etter antall medlemmer.

Formålet med tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner er å hjelpe organisasjonene med å opprettholde et godt aktivitetsnivå og tilbud for sine medlemmer.

Når det gjelder pensjonistforeninger er fylkesrådets vurdering at de gjør en viktig innsats for sine medlemmer og bidrar til aktiviteter, opplevelser og sosialt samvær.

Organisasjon

Kroner

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Hedmark

56 000

ADHD Norge, Hedmark

10 300

LHL Hedmark

113 800

Epilepsiforeningen Hedmark og Oppland

17 600

Psoriasis- og eksemforbundet Hedmark

8 300

Hørselshemmedes Landsforbund Hedmark

127 500

Norsk Revmatikerforbund, Hedmark fylkeslag

49 400

Mental Helse Hedmark

16 900

Foreningen for Muskelsyke i Hedmark og Oppland

2000

Norsk forbund for utviklingshemmede Hedmark fylkeslag

15 600

Hedmark Parkinsonforening

8 100

Hedmark Fylkeslag av Norges Fibromyalgi Forbund

19 700

Norges Handikapforbund Innlandet

22300

Ups & Downs Hedmark

2 700

Norges ME-forening, Hedmark og Oppland fylkeslag

4 400

Norsk forening for slagrammede

4 400

Norges Astma- og Allergiforbund, Region Hedmark

15 600

Personskadeforbundet LNT Midt- og Nord-Hedmark

3 900

Norges Blindeforbund, Hedmark

16 200

Tildeling funksjonshemmedes organisasjoner i Hedmark

Pensjonistforeningens navn

Kroner

Forsvarets Seniorforbund avd. Haslemoen og Kongsvinger

4 224

Telepensjonistene i Glåmdal

4 115

Nora Pensjonistforening

4 122

Statens vegvesens pensjonistforening Hedmark

4 687

Postpensjonistene i Hedmark

4 771

NAV Hedmark Pensjonistforening

3 992

Forsvarets seniorforbund Elverum

4 369

Pensjonistforbundet Hedmark

24 872

Pensjonistgruppa i Hedmark transportarbeiderforening

4 495

Politiets pensjonistlag

4 213

Senior Høyre for Hamar og Hedmarken

3 941

Tildeling fylkesomspennende pensjonistforeninger i Hedmark