Andreinntaket til videregående skole er klart

452 søkere fikk nytt tilbud i suppleringsinntaket til videregående skoler i Hedmark. Totalt har 6848 søkere fått tilbud om skoleplass i Hedmark.

Totalt 131 søkere har mistet det tilbudet de fikk i det første inntaket på grunn av manglende svar. Disse søkerne fikk purrekort i posten med forlenget svarfrist som de heller ikke har respondert på. Alle søkere har i tillegg hatt mulighet til å legge inn forhåndssvar før sommerens inntak.

Søkere med ungdomsrett

Søkere med ungdomsrett har en lovfestet rett på en skoleplass ut ifra gitte kriterier. Det gjenstår kun fem søkere som ikke har fått tilbud enda. Disse vil få et tilbud før skolestart.

Søkere uten ungdomsrett

Søkere uten ungdomsrett blir tatt inn hvis det er ledig kapasitet etter at søkere med ungdomsrett har fått tilbud. Det er tatt inn til sammen 303 søkere uten ungdomsrett i dette inntaket.

Melding til søkerne

Søkerne får SMS med beskjed om at inntaket er klart og at de må logge seg inn på vigo.no og avgi svar. De som ikke har oppført mobilnummer på søknaden vil få brev i posten. Svarfristen er 15. august 2017. Alle oppfordres til å svare.

Skolene tar over inntaket

Skolene tar over inntaket når svarfristen er ute og er pålagt å følge eventuelle ventelister når de fyller opp plasser som blir ledige.