Anna Martha van Grieken fikk pedagogisk pris

Anna Martha van Grieken på Jønsberg videregående skole er årets vinner av fylkeskommunens pedagogpris. Kristin Kjølvang fra Trysil videregående skole og Erlend Kvittum Nytrøen fra Nord-Østerdal videregående skole vant hver sin elevpris.

Aasa Gjestvang overrekker blomster til Anna Martha van Grieken

Fylkesråd Aasa Gjestvang offentliggjorde navnene på vinnerne på Jønsberg torsdag. Anna Martha van Grieken fikk både blomster og rosende ord.

Foto: Endre Hjelseth

- Metoden er å se hver enkelt elev. Det handler mye om å bygge gode relasjoner og jeg har alltid positive forventninger til elevene og vet at de klarer om de vil. Derfor setter jeg også krav til at de jobber hardt, sa vinneren av pedagogprisen Anna Martha van Grieken da fylkesråd Aasa Gjestvang overrakte blomster og rosende ord på Jønsberg videregående skole torsdag.

- I Hedmarks-skolen er det god rom for og ikke minst et ønske om at vi som lærere skal drive pedagogisk utvikling, sier van Grieken.

Selve prisutdelingen finner sted på fylkestingets julemiddag 12. desember.

25 000 kroner og et grafisk trykk

Hvert år deler Hedmark fylkeskommune ut tre pedagogiske priser. En pris går til en lærer, mens de to resterende prisene går til en avgangselev på studieforberedende og en elev på VG2 yrkesfag.

Hver vinner får 25 000 kroner og et grafisk trykk. I tillegg gis lærerne permisjon med lønn i inntil to uker for å gjennomføre et studieopphold.

Her er juryens begrunnelse:

Pedagogprisen 2016/2017

Prisvinneren har vært ansatt på skolen siden 2009.

Hun er teamleder for språk og samfunnsfag ved skolen og underviser i språk på påbygg. Språk og da i særdeleshet norsk er krevende og omfattende for elever som tar påbygg. Men prisvinneren er en pådriver for å gjøre oppgavene så relevante og yrkesrettet som mulig for elevene. Hun har en spesiell evne til å se den enkelte elev og få eleven til å mestre i forhold til forutsetningene sine, samtidig som hun er tydelig på hva hun forventer.

Og resultatene uteblir ikke. I styringsdialogen som fylkessjefen har med skolen har det hvert år blitt lagt merke til de eksepsjonelt gode resultatene i språk på påbygg. Det gjelder både gjennomføring og karaktersnitt. Prisvinneren leder et team med dyktige medarbeidere som sammen gjør hva de kan for at elevene skal gjennomføre. Derfor er denne prisen også en anerkjennelse av teamet rundt henne.

I fagmiljøet er prisvinneren et samlingspunkt, og hun koordinerer både fellesaktiviteter og faglig utviklingsarbeid. Prisvinneren er en av de få blant pedagogene i Hedmark som har en doktorgrad i engelsk. Det er svært verdifullt for skolen at hun foretrekker å være lærer i videregående skole framfor en karriere i akademia.

Ved flere anledninger har hun blitt brukt om inspirator for personalet gjennom å dele sine erfaringer i hvordan hun jobber nytenkende når det gjelder pedagogisk utvikling.

Hun er en lærer med høy integritet som motiverer, stimulerer og inspirerer både elever og kollegaer til faglig utvikling. Samtidig som hun på en god måte formidler skolens verdier. Hun er helt klart et forbilde for alle på skolen.

Prisvinneren er en fremragende og engasjert pedagog som både bruker hjerte, hjernen og ryggraden i lærerjobben sin.

Årets prisvinner er: Anna Martha van Grieken fra Jønsberg videregående skole

Pedagogisk pris til avgangselev studieforberedende skoleåret 2016/2017

Prisvinneren har utmerket seg med særdeles flotte resultater på vitnemålet med langt over 5 i karaktergjennomsnitt ved utdanningsprogrammet idrettsfag.

Han har hatt lite fravær i løpet av de tre årene og fraværet siste året skyldes representasjon innen idrett og deltakelse på politiske møter og samlinger.

Prisvinneren er ikke bare faglig sterk, men har også utmerket seg som en elev med gode arbeidsvaner, engasjement og ikke minst sosiale evner. I klassen har han vært en pådriver for utvikling av et godt læringsmiljø. Han har deltatt aktivt i samspillet mellom elev - lærer og mellom elev – elev.

Det var derfor helt naturlig at han ble en leder for ulike prosjekter eller arrangementer klassen hadde ansvaret for, men han trives også med å gjøre en god jobb selv om han ikke er leder. Prisvinneren er en person både elever og lærere kunne stole på.

Prisvinneren er også en allsidig idrettsutøver med topp resultater nasjonalt i juniorklassen i langrenn og i orientering. Sine idrettskunnskaper har prisvinneren fått bruk for som trener for yngre langrennsutøvere og som løypelegger i orientering.

Ikke nok med det, prisvinneren er også svært samfunnsengasjert. Tidligere har han vært representant for Tynset i Ungdommens fylkesting. Gjennom dette vervet var han en av initiativtakerne i opprettelsen av Ungdomsrådet for Fjellregionen. Han har hatt ledervervet i flere år, også nå siste året på videregående.

Slike helstøpte og flotte egenskaper både faglig og sosialt gjør at prisvinneren er en ypperlig rollemodell og forbilde for medlever.

Årets pris går til: Erlend Kvittum Nytrøen fra Nord-Østerdal videregående skole 

Pedagogisk pris til elev på vg2 yrkesfag 2016/2017

Når det gjelder skolearbeid viser prisvinneren meget høy kompetanse og jobber seriøst i alle fag noe som gir gode resultater. Hun gikk ut fra vg2 barne- og ungdomsarbeiderfaget med et karaktersnitt på 5,9. Prisvinneren har hatt minimalt med fravær, kun fire dager i løpet av 2 år.

I praktisk arbeid med barn viser hun svært gode holdninger og ferdigheter. Fra der hun har vært i praksis, påpekes det at hun er svært pliktoppfyllende og ansvarsbevisst og ser hva som bør gjøres og jobber selvstendig. I kommunikasjon og samhandling med barn er hun svært dyktig, og hun har en egen evne til å motivere selv de mest umotiverte barna. Prisvinneren er ikke redd for nye utfordringer og viser stor grad av kreativitet når hun planlegger og utfører aktiviteter på praksisplassen. Sammen med en medelev deltok de i fylkesmesterskap og World skills Norge(norgesmesterskap) og endte henholdsvis på 1 og 2 plass - et imponerende resultat!

Prisvinneren tar et stort ansvar i klassefellesskapet hvor hennes rolige atferd og trygge væremåte gjør henne til en populær samarbeidspartner. Hun tør å hevde sine egne meninger og tar opp ting som hun mener er urimelige. Prisvinneren har kontroll over hva som skal gjøres til enhver tid og hun hjelpe medelever med å holde orden på oppgaver, frist for innleveringer og prøver. I gruppearbeid tar hun ofte lederrolle, men er flink til å inkludere de andre ved å lytte til innspill og foreslå oppgaver som passer den enkelte i gruppa slik at alle følger mestring. Prisvinneren kommer også med konstruktive innspill og gode ideer til lærerne om hvordan de kan gjøre undervisningen bedre.

Prisvinneren er ei allsidig jente med mange interesser utenom skolen. Interessen spenner fra det å være skuespiller i hjembygda til å delta i bilcrossløp. i tillegg til har hun to ganger deltatt i Ungdommens kulturmønstring hvor hun begge gangene gikk videre til fylkesmønstringen.

Medelevene har også gitt uttrykk for hvor høyt de verdsetter prisvinneren som medelev. Under årets tverrfaglige eksamen fikk klassen et karaktersnitt på 5,1 og medelevene vet at hennes positivitet, kreativitet og hjelpsomhet hadde mye å si for dette gode resultatet. Medelevene sier om prisvinneren at hun er en god rollemodell for alle sammen og de setter så utrolig pris på henne som medlev og venninne.

Årets pris går til: Kristin Kjølvang fra Trysil videregående skole