Sommerskolen er et tilbud til ungdom i videregående opplæring som ikke har bestått eller som har «ikke vurdert» i fellesfag på yrkesfaglig utdanningsprogram. 

Fagene vi tilbyr er:

  • Vg1 Matematikk                                          
  • Vg1 Naturfag                                       
  • Vg2 Kroppsøving

Engasjementet vil vare fra torsdag 21.06.18 til mandag 9.07.18 med arbeidstid fra 08.30 til 15.00. 

Storhamar videregående skole er ansvarlig for den faglige gjennomføringen, og all undervisning finner sted på skolen.

Det tas forbehold om tilstrekkelig interesse for oppstart innen de ulike fagene. 

Elektronisk søknadsskjema (ekstern lenke)

Søknadsfrist er torsdag 05.04.18.

Kontaktperson

Åsa Rogstadkjærnet
Tlf: 957 99 027
asa.rogstadkjaernet@hedmark.org