Bedrer trafikksikkerheten i Hamar

Hedmark fylkeskommune sørger for bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet i Grønnegata/Stangevegen og Furnesvegen/Ringgata i Hamar ved blant annet å bygge rundkjøring i begge kryssene.

Skisse over hvordan det blir i Stangevegen når rundkjøringen er ferdig.

Slik blir det i krysset Stangevegen/Grønnegata når rundkjøringen er på plass. Illustrasjon: Statens vegvesen

I kryssområdet Grønnegata/Stangevegen skal det i tillegg til rundkjøring bygges ny sykkelparkering, benker og belysning utenfor skysstasjonen og nye holdeplasser for sørgående busser langs Stangevegen. Dessuten skal det bygges ny oppstillingsplass for taxi og minibuss, nye gangforbindelser med opphøyde krysningspunkter og det blir anlagt et nytt grøntareal i tilknytning til skysstasjonen og togperrongen.

Etter planen skal alt være ferdig oktober 2018.

I byggeperioden blir det noen trafikale konsekvenser:

  • Stangevegen stenges ved Hamar jernbanestasjon fra om lag mandag 25. september, og vegen vil være stengt fram til oktober 2018.
  • I perioder vil det være midlertidige holdeplasser for bussene på skysstasjonen. Disse skal være godt merket når det er aktuelt.
  • Nye midlertidige holdeplasser for taxi blir i Parkgata og Torggata rundt Jernbaneparken.

I Ringgata har arbeidet pågått siden januar 2017 med blant annet nytt anlegg for vann og avløp. I starten av oktober stenges Ringgata ved gamle Ankerskogen videregående skole. Ringgata vil være stengt fram til rundkjøringen i Ringgata/Furnesvegen står ferdig september 2018.

Omkjøring vil være skiltet for begge de stengte vegene.

Det er Statens vegvesen som bygger om kryssene på oppdrag fra Hedmark fylkeskommune.