Bli hørt av politikerne!

Du kan fremme innbyggerforslag elektronisk på minsak.no hvis du har en sak du mener politikerne bør ta opp.

Hensikten med minsak.no er å gi innbyggerne mulighet til å komme fram med saker som de mener kommunen eller fylkeskommunen bør ta tak i.

Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet lansert en mobilvennlig versjon av nettportalen.

For å kreve behandling i fylkestinget, må forslagsstilleren ha underskrifter fra to prosent av innbyggerne i fylket, alternativt fra 500 personer. For kommuner er antallet 300 personer.

Når du har lagt inn saken din i portalen kan du samle underskrifter ved å dele saken med venner og kjente på e-post, Twitter, Facebook eller Google+.