Forhandlingsutvalgets forslag til avtale er klar

Avtalen skal behandles i felles fylkesting for Hedmark og Oppland mandag 15. januar.

De seks medlemmene i forhandlingsutvalget

Forhandlingsutvalget: Bak fra venstre: Opposisjonsleder i Hedmark Rune Øygarden (H), nestleder i fylkesrådet i Hedmark Aasa Gjestvang (Sp) og fylkesrådsleder i Hedmark Per-Gunnar Sveen (Ap). Foran fra venstre: Fylkesvaraordfører i Oppland Aud Hove (Sp), fylkesordfører i Oppland Even Aleksander Hagen (Ap) og opposisjonsleder i Oppland Kari-Anne Jønnes (H).

Foto: Marit Thobiassen Strande

Her er hovedpunktene i forhandlingsutvalgets forslag:

1) Hedmark fylkesting foreslår at navnet på den nye fylkeskommunen blir Innlandet fylkeskommune

2) Det nye fylkestinget skal ha 57 medlemmer

3) Visjon og verdier for sammenslåingsprosessen skal være identiske med de som er fremforhandlet av forhandlingsutvalget

4) Den nye fylkeskommunen skal styres etter formannskapmodell

5) Lokalisering av sentraladministrasjonen skal være som følger:

Oppland/Lillehammer/Gjøvik:

 • Kultur (herunder fylkesbibliotek, idrett, friluftsliv)
 • Kulturarv
 • Fylkesarkiv
 • Kollektivtrafikk (herunder ansvar for klimasatsing innenfor kollektivtransport, og oppgaver knyttet til jernbane/jernbanefora)
 • Fagskolen Innlandet (Gjøvik)

Hedmark/Hamar:

 • Politisk og administrativ ledelse
 • Samferdsel + sams vegadministrasjon
 • Næring
 • Internasjonalt arbeid
 • Videregående opplæring, kompetanse og forskning
 • Klima og miljø (med unntak av klimasatsing innenfor kollektivtransport)
 • Plan
 • Folkehelse
 • Fylkestannlegen
 • Kommunikasjon
 • Personal, organisasjon (HR) og bedriftshelsetjeneste
 • Arkiv
 • Økonomi
 • Regnskap
 • Innkjøp
 • Sekretariatet for fylkesordfører, fylkesting, råd og utvalg
 • IKT og eiendomsforvaltning skal være lokalisert både på Hamar og i Lillehammer. Ledelsen skal lokaliseres på Hamar

6) Målformen i den nye fylkeskommunen skal være språklig nøytral

7) Ingen av de ansatte i de to fylkeskommunene skal sies opp som direkte følge av sammenslåingen

8) Retningslinjer for økonomiske disponeringer skal være identiske med de som er fremforhandlet av forhandlingsutvalget

9) Kommunene er fylkeskommunens viktigste samarbeidspartnere, og involveres tidlig i prosessen. Det settes i gang en prosess vedrørende fremtidig organisering av regionrådene i de to fylkeskommunene. Kommunene inviteres inn i dette arbeidet.