Fylkesbiblioteket får nygammal pris

Fylkesbiblioteket i Hedmark blir neste onsdag tildelt Bibliotekprisen for Hedmark 2016.

«Fylkesbiblioteket er gjennom sitt virke en ressurs og en støtte for alle som jobber i bibliotek i Hedmark» skriver NBF Hedmark i sin begrunnelse.

Foto: Gaute Moen

Prisen er bokstavelig tatt fram fra glemselen, etter som Norsk Bibliotekforening (NBF), Hedmark, ikke har delt den ut siden 2013. Tidligere har både biblioteket på Stange og i Ringsaker fått prisen.

De jobber godt

Fylkessjef for Kultur, bibliotek og kompetanse har følgende å si om prisutdelingen: - Prisen blir virkelig satt pris på. De jobber godt, målbevisst og utadrettet. De har tatt rollen som regional utviklingsaktør overfor bibliotekene på alvor, understreker hun.

Støtte for alle

«Fylkesbiblioteket er gjennom sitt virke en ressurs og en støtte for alle som jobber i bibliotek i Hedmark» skriver NBF Hedmark i sin begrunnelse.

Jobber hardt

Fylkesbiblioteket får videre ros for at de «jobber stadig hardt for at vi som jobber i bibliotek skal øke vår kunnskap og heve vår kompetanse».

Stiller alltid opp

Videre står det å lese: «De er få ansatte som skal serve et helt fylke, men vi opplever at Hedmark Fylkesbibliotek alltid stiller opp og er våre støttespillere. Vi møter en svært kompetent gjeng, som gjør sitt beste for å bistå oss med å utvikle bibliotekene våre, noe som igjen kommer brukerne til gode» skriver NBF Hedmark i sin begrunnelse.

Statutter

Prisen deles ut til et bibliotek, enkeltpersoner eller organisasjoner/institusjoner i Hedmark. Prisen tildeles for arbeid som fremmer og synliggjør biblioteket og dets rolle i samfunnet. Fremtidsrettede, utradisjonelle og offensive tiltak innen kunnskapsformidling og kulturopplevelse, markedsføring, brukervennlighet og tilgjengelighet, god service og god ressursutnyttelse kan være kriterier for tildeling av prisen.