Fylkeskommunen oppretter tilskuddsordning for profesjonell musikk

Tilskuddet skal ivareta, stimulere og videreutvikle det profesjonelle musikkmiljøet.

- Et viktig mål med ordningen er å stimulere det profesjonelle musikklivet i Hedmark, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen. 

Foto: Gaute Moen

- Fylkesrådet er opptatt av at Hedmark fylkeskommune, etter avviklingen av støtten til Musikk i Hedmark, skal ha en satsing rettet mot det profesjonelle musikklivet fram til en, eventuell, ny musikksatsing fra 2019 sammen med Oppland fylkeskommune, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

Rådet sier videre at det er en god løsning for 2017 og 2018 å innføre en tilskuddsordning for profesjonell musikk. Det er viktig at tilskuddsordningen i størst mulig grad dekker et mulig «tomrom» mellom to mer langsiktige løsninger.

- Et viktig mål med ordningen er å stimulere det profesjonelle musikklivet i Hedmark. Vi vektlegger også at den skal bidra til utvikling, nyskaping og formidling, sier fylkesrådsleder Sveen. 

Fylkesrådet ønsker å gi tilskudd til noen få musikere eller produksjoner. Dette for å prioritere en høyere tilskuddssum til større og gode produksjoner. Det kan gis støtte fra 100 000.- kroner til en million.

Retningslinjer for tilskudd - profesjonell musikk og søknadsskjema