Fylkesordfører Dag Rønning fratrer

Fylkesordfører i Hedmark fylkeskommune, Dag Rønning (SP), har levert søknad om fritak fra vervet som fylkesordfører i Hedmark fylkeskommune. Fylkestinget vil behandle søknaden på sitt møte 15. januar. Ny fylkesordfører vil bli valgt på samme møte.

Rønning har levert søknad om fritak fra vervet som fylkesordfører i Hedmark fylkeskommune.

Rønning oppgir i sin søknad at årsaken til søknaden er at han er blitt konfrontert med at det har kommet reaksjoner på hans atferd i sosiale sammenhenger der yngre og eldre politikere har møttes.  Han sier i søknaden at han har utvist dårlig dømmekraft i enkelte situasjoner. Videre sier han at tillit er nødvendig for en politiker for å kunne skjøtte sitt verv på en god måte. På dette grunnlaget søker han varig fritak fra vervet som fylkesordfører.

Hedmark fylkeskommune har mottatt varsel om upassende oppførsel fra Dag Rønning sin side. Disse varslene er tatt på alvor, og har blitt underlagt en grundig behandling hvor det også har vært dialog med berørte og varslere. Det er i denne prosessen også kommunisert tydelig hva slags forventninger som må stilles til den som innehar ledende verv som folkevalgt i Hedmark fylkeskommune.    

- Jeg støtter hans avgjørelse om å søke fritak fra sitt verv. Det står respekt av å ta konsekvensen av sine handlinger på denne måten, sier fylkesråd Aasa Gjestvang.

Dag Rønning er for tiden sykemeldt. 

Kontaktperson: fylkesråd Aasa Gjestvang (SP), tlf. 901 84 048