Har tro på en ny fylkeskommune

Fylkesrådsleder i Hedmark Per-Gunnar Sveen mener et sammenslått Hedmark og Oppland kan bli en sterkere aktør nasjonalt i flere sammenhenger.

De seks medlemmene i forhandlingsutvalget samlet.

Forhandlingsutvalget: Bak fra venstre: Opposisjonsleder i Hedmark Rune Øygarden (H), nestleder i fylkesrådet i Hedmark Aasa Gjestvang (Sp) og fylkesrådsleder i Hedmark Per-Gunnar Sveen (Ap). Foran fra venstre: Fylkesvaraordfører i Oppland Aud Hove (Sp), fylkesordfører i Oppland Even Aleksander Hagen (Ap) og opposisjonsleder i Oppland Kari-Anne Jønnes (H).

Foto: Marit Thobiassen Strande

- Nå er vi innstilt på å gjøre dette til noe veldig bra. Vi er til for innbyggerne, og vi skal bidra til å sikre en god utvikling for Hedmark og Oppland, sier Sveen.

Hedmark og Oppland holdt tirsdag felles fylkesting, der sammenslåing av de to fylkene var tema.

Statsråden åpnet

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner åpnet møtet.

- Nå har landets fylkeskommuner en historisk sjanse til å være med å utvikle det regionale nivået. Ved å samle de to fylkeskommunene på en god måte, er alt tilrettelagt for suksess, sa Sanner.

- Dere skal bygge noe sammen. Det er et omfattende arbeid, men jeg er helt trygg på at dere vil lykkes med det, fortsatte han og ga noen råd på veien:

- Vær rause mot hverandre, tenk helhet, tenk hele regionen!

Per-Gunnar Sveen er enig i at det er et viktig og omfattende arbeid som skal gjøres.

- Det er ikke alt som vil være enkelt, men jeg har tro på at det kan bli bra. Vi kjenner hverandre godt. Vi har samarbeidet på mange områder fra før, så vi starter ikke med helt blanke ark. Vi har bevist at vi kan klare å samarbeide, sier han.

Slik blir prosessen:

Et forhandlingsutvalg har fått fullmakt til å fremforhandle en avtale mellom Hedmark og Oppland fylkeskommune. Avtalen legges frem for fylkestinget 15. og 16. januar 2018. Det forhandlingsutvalget skal bli enige om, er blant annet navn på den nye fylkeskommunen, plattform og visjon for den nye fylkeskommunen, politisk organisering i den nye fylkeskommunen, størrelsen på det nye fylkestinget og lokalisering av hovedsete for den nye fylkeskommunen.

Forhandlingsutvalget består fra Hedmark av fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (Ap), nestleder i fylkesrådet Aasa Gjestvang (Sp) og opposisjonsleder Rune Øygarden (H). Opplands representanter i forhandlingsutvalget er fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap), fylkesvaraordfører Aud Hove (Sp) og opposisjonsleder Kari-Anne Jønnes (H).

Fellesnemnd

Som en del av sitt mandat skal forhandlingsutvalget utarbeide et forslag til reglement for fellesnemnda.

Fellesnemnda består av alle fylkestingsrepresentantene i Hedmark og Oppland i tillegg til fylkesrådet i Hedmark. Fellesnemnda består dermed av 74 personer, 37 fra hvert fylke. Dette er for å sikre at alle partier som er representert i fylkestingene får innflytelse på prosessen fram mot sammenslåingen av de to fylkeskommunene.  Konstituerende møte for fellesnemnda er 15. og 16. januar 2018.

Arbeidsutvalg og PSU

På dette møtet skal et arbeidsutvalg oppnevnes. Arbeidsutvalget får myndighet til å gjøre vedtak i enkeltsaker eller i saker som ikke er av prinsipiell art. Arbeidsutvalget kan følge sammenslåingsprosessen, fatte vedtak på områder fastsatt av fellesnemnda, og innstille saker til denne i samarbeid med prosjektledelsen.

På det første møtet i fellesnemnda skal det også opprettes et partssammensatt utvalg (PSU) for sammenslåingsprosessen. PSU skal behandle saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Et partssammensatt utvalg sammensettes av representanter fra fellesnemnda, og tillitsvalgte.

Hedmark Revisjon IKS er valgt som revisor for fellesnemnda.