Hedmark fortsatt størst på hytteovernattinger

Tall for hytteovernattinger for 2016 bekrefter at Hedmark er landets største hyttefylke. Svenskene er de som besøker oss mest. 

Storsjøen, hytter, fjell, sommer

Hedmark er et stort hyttefylke. Det bekreftes av tall fra Statistisk Sentralbyrå for hytteovernattinger i 2016. Tallene viser overnattinger som formidles av kommersielle hytteutleiere.

Klikk på bildet under for å se overnattingstallene for fylket, blant annet fordelt på nasjonalitet:

Tallene for 2016 viser også at svenskene nå utgjør en større andel av gjestene enn danskene. I 2015 var danskene de som besøkte oss mest. Svenskene står nå for 40% av overnattingene. 

Med 410 000 overnattinger i fjor, har Hedmark flest overnattinger blant fylkene:

Den prosentmessige utvikling i antall overnattinger, viser at fylket har hatt en vekst på 30% siden år 2000. I samme perioden har Norge samlet sett hatt en reduksjon i antall overnattinger på 30%. 

Hvis du er interessert i mer reiselivsstatistikk for Hedmark, finner du tall for hotellovernattinger, campingsplasser med mer på denne nettsiden: Reiselivsstatistikk for Hedmark.

Du kan også lese om Hedmark fylkeskommunes satsinger på opplevelsesnæringer på denne nettsiden: Opplevelsesnæringer i Hedmark