Husk søknadsfrist 1. februar til videregående opplæring!

1. februar er søknadsfristen for de som søker videregående opplæring med fortrinnsrett eller ønsker en individuell behandling av søknaden.

Du søker på www.vigo.no.

Mer informasjon om vedleggsskjemaer, regler og frister finner du på www.vilbli.no.