Innlandet fylkeskommune får hovedsete i Hamar

Forhandlingsutvalget presenterte onsdag resultatet av forhandlingene i forbindelse med sammenslåingen av Hedmark og Oppland fylkeskommuner.

Seks personer på et podium på pressekonferanse

Fra venstre Kari-Anne Jønnes, Aud Hove, Even Aleksander Hagen, Per-Gunnar Sveen, Aasa Gjestvang og Rune Øygarden.

Foto: Endre Hjelseth

Innlandet fylkeskommune, har forhandlingsutvalget foreslått som navnet på den nye fylkeskommunen. Det er Stortinget som skal fatte endelig beslutning om navn.

Hamar blir hovedsete for den nye fylkeskommunen, men noe av administrasjonen blir lokalisert i Lillehammer/Gjøvik. Det gjelder kultur, kulturarv, fylkesarkiv, kollektivtransport og Fagskolen Innlandet. IKT og eiendomsforvaltning skal være lokalisert både i Hamar og Lillehammer, men ledelsen skal sitte i Hamar.

Politisk styringsform blir formannskapsmodell, og det blir 57 representanter i det nye fylkestinget.

Forhandlingsutvalget har fortsatt noen punkter som ikke er avklart, disse tas rett over nyttår.

- Det er viktig for meg å si at vi går inn i dette, begge fylker, med en veldig klar ambisjon om at vi skal ende opp med en framtidsrettet fylkeskommune som skal kunne yte gode tjenester der vi har og vil få oppgaver i framtida. At vi skal være en tydeligere og enda sterkere samfunnsutvikler for regionen vår. At vi også skal kunne stå enda sterkere mot nasjonale myndigheter for å få nasjonale oppgaver hit. Og at vi klarer å rigge oss på en slik måte at vi også evner å kunne få nye oppgaver som måtte komme, sier Per-Gunnar Sveen.

Vegen videre

 • Resultatet i forhandlingsutvalget skal behandles i fylkestingene i midten av januar.
 • I januar er det også konstituerende møte i fellesnemnda.
 • En midlertidig prosjektledelse skal etableres.
 • Stilling som ny fylkesrådmann skal utlyses.
 • Sammenslåingen trer i kraft 1. januar 2020 

Forhandlingsutvalget

Forhandlingsutvalget består av fra Hedmark:

 • Per-Gunnar Sveen (Ap), fylkesrådsleder
 • Aasa Gjestvang (Sp), nestleder i fylkestinget
 • Rune Øygarden (H), opposisjonsleder

Oppland:

 • Even Aleksander Hagen (Ap), fylkesordfører
 • Aud Hove (Sp), fylkesvaraordfører
 • Kari-Anne Jønnes, opposisjonsleder