Internasjonal støtte til skogindustrien

Sammen med fem andre fylker får Hedmark 35 millioner kroner for å skape vekst og innovasjon i skogindustrien.

Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland, Värmland og Dalarna skal bli én ledende region for ny bruk av skogressursene.  Både offentlige og private aktører i regionene går sammen om å satse på innovasjon og vekst.

Nå har de fått 35 millioner kroner fra det internasjonale prosjektet Interreg Sverige-Norge i regi av EU.

- Dette vil styrke Hedmark og Innlandets posisjon som et nasjonalt tyngdepunkt innen bioøkonomi. Dessuten vil det gi muligheter for vekst, nyskaping og etablering av små og mellomstore virksomheter i regionen gjennom regionalt og internasjonalt samarbeid. Vi har allerede utstrakt samarbeid med særlig Sverige når det gjelder skog, og her er det godt potensial for videre utvikling. Prosjektet er også et tydelig signal på at vi vil mye med den vedtatte bioøkonomistrategien, sier fylkesråd Thomas Breen.

Skogen kan brukes smartere

Det ligger et stort ubrukt potensiale i biologiske ressurser fra skognæringen som kan brukes på en smartere og mer effektiv måte.

De neste tre årene skal aktørene skape en ledende region for innovasjon og kommersialisering av produkter fra skogen.

Den internasjonale konkurransekraften skal økes, samt gi vekst og nye markeder for små og mellomstore bedrifter. Prosjektet vil bidra til å nå klimamål både regionalt og nasjonalt.

Prosjektet skal gi støtte til analyser, strategier, testsentre og vekstprogrammer. Aktørene vil få støtte gjennom å drive nettverk, og koble forskere fra ulike miljøer med næringslivet. Prosjektet skal også støtte innkjøpskompetansen hos offentlige aktører. Fossilbaserte produkter og tjenester skal erstattes med nye alternativer fra biomasse fra skogen.

Fakta om prosjektet

Prosjektet "The bioeconomy region" drives i samarbeid med fylkeskommunene i Østfold, Hedmark og Oppland, Region Dalarna, Region Värmland, Säffle kommune, næringsklyngen Paper Province sammen med næringslivsaktørene Kjeller Innovasjon, i4plastic ved SINTEF, OREEC, Vitenparken, Magnor næringshage, Emballasjeforeningen, Gausdal Bruvoll, Tretorget, Pan innovasjon og klyngeorganisasjonen Paper Province.

Prosjektet vil blant annet arbeide sammen med Innovasjonssenter Campus Ås AS, Norges Skogeierforbund, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), NTNU Gjøvik, Trebruk AS, Østfold forskning.