Kulturminner i Myrmoen friluftslivområdet er skiltet

På Myrmoen friluftslivområdet nær Flisa sentrum i Åsnes kommune er det nå mulig å lese om den spennende kulturhistorien til kullgropene og tjæremila i området.

Kåre Fjeld og Egil Brodshaug ved skiltet.

Kåre Fjeld leder av Flissundet Velforening og arkeolog i Hedmark fylkeskommune Egil Brodshaug er fornøyde etter at skiltene er satt ut.

Foto: Øystein Lia

Her er det allerede tilrettelagt med lysløype, sykkelsti treningsapparater, og stier for universell utforming. I tillegg er det registrert mer enn 100 kullgroper og to tjæremiler. Nå er det mulig å lese om den spennende kulturhistorien til kullgropene og tjæremila i området. 

Myrmoen er et avgrenset areal som er gravd ut av elvene Glåma og Filsa etter sist istid. Her er det tørrmoer mellom våtmarker dannet av gamle elveløp. På tørrmoene er det registrert 103 kullgroper og to tjæremiler. Hele dette området ligger tett på Filsa sentrum, og friluftsområdet er godt tilrettelagt med lysløpe, stier, sykkelstier, rullestier for universell utforming m.m.

Pioneerprosjekt

Området er mye brukt av Flisas befolkning, og det ligger tre skoler i nærheten. Elva Filsa renner stille og fredelig forbi. Å tilrettelegge kulturminner i et slikt området er helt perfekt: Dette er første gangen Hedmark fylkeskommune bidrar med skilting i et statlig sikret friluftslivområdet, og vi er svært tilfredse med å kunne presentere tjæremila og kullgropenes kulturhistorie i et området som er så godt besøkt. Bare den tiden skilttekstene ble satt opp, møtte vi flere turgåere og trimgrupper.

Elva Flisa.

Elva Flisa renner rolig forbi friluftsområdet.

Foto: Øystein Lia

Infotavler og skilt

Kulturminnene blir presentert på to infotavler ved innganger til friluftsområdet, og ved fem skilter nede på Myrmoen. Disse fem skilttekstene omhandler kullgropene og tjæremila, og belyser kulturminnetypene ut fra temaer som datering, konstruksjon, framstillingsprosesser m.m. Et skilt diskuterer om kullet som er produsert på Myrmoen er blitt benyttet på gårdene omkring eller om det også kan ha blitt benyttet som handelsvare og fraktet ut av nærområdet på Glåma.

Arkeolog Egil Brodshaug ved en av skilttekstene.

Arkeolog Egil Brodshaug ved en av skilttekstene.

Foto: Øystein Lia

QR-koding

På skilttekstene er det også QR-koder som lenker til fordypende informasjon og til digitale kart. Besøkene kan da bruke sine telefoner til både å orientere seg og søke mer informasjon.

Det oppfordres til at flest mulige tar seg en tur på Myrmoen for å kombinere fysisk aktivitet med kulturhistorien! Kull- og tjæreframstilling er håndtverksprosesser som er dypt forankret.

Prosjektet er blitt en realitet takket være midler og innsats fra Åsnes kommune, Flissundet Vel, Hedmark fylkeskommune og Riksantikvaren.

I margen til høyre kan du se skilttekstene som er satt ut på Myrmoen.

Kåre Fjeld på traktoren.

Kåre Fjeld i Flissundets velforening  sin innsats var uvurderlig.

Foto: Øystein Lia

Se også artikkel i Østlendingen.