Lærer demokrati med skoledebatter

Alle de 14 videregående skolene i Hedmark kjører skoledebatter i forkant av stortingsvalget 11. september. Trysil videregående skole var først ute tirsdag.

Et rom fullt av ungdommer

Trysil videregående skole arrangerte skoledebatt tirsdag.

Foto: Janne Vikerødegården

Målet med skoledebattene er å skape engasjement hos ungdom og å gi en forståelse av hvordan demokratiet fungerer.

Av de 17 partiene som stiller til valg i Hedmark møter til sammen 13 av dem opp i debattene, men alle partiene er ikke med på alle debattene.

Partiene som deltar er Arbeiderpartiet, Demokratene, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Liberalistene, Miljøpartiet De Grønne, Norgespartiet, Pensjonistpartiet, Rødt, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre.

På 12 av 14 debatter er det representanter fra Ungdommens Fylkesting som er debattledere.

I tillegg til debattene arrangerer alle skolene valgtorg, der elevene har mulighet til å snakke med de ulike partiene.

Skolevalget foregår tirsdag 5. september på alle skoler unntatt på Stange og Skarnes videregående skole, som gjennomfører valget allerede dagen før.

Resten av skoledebattene vil foregå på disse datoene:

 • 23. august: Solør videregående skole
 • 24. august: Sentrum videregående skole
 • 24. august: Øvrebyen videregående skole
 • 25. august: Elverum videregående skole
 • 28. august: Midt-Østerdal videregående skole
 • 29. august: Storsteigen videregående skole
 • 29. august: Nord-Østerdal videregående skoler
 • 30. august: Jønsberg videregående skole
 • 31.august: Ringsaker videregående skole
 • 31. august: Storhamar videregående skole
 • 1. september: Hamar katedralskole
 • 4. september: Skarnes videregående skole
 • 4. september: Stange videregående skole