Mer trebyggeri i Innlandet

Flere større bygg i tre reises nå i Innlandet. Gjennom kompetanseprogrammet for økt bruk av tre har fylkeskommunene og fylkesmennene belyst mulighetene ved å velge tre som byggemateriale.

Flaggskipet blant trebyggene som reises er Mjøstårnet i Brumunddal, men det er flere bygg som er under planlegging og oppstart i både Hedmark og Oppland.

Det bygges skoler i Kongsvinger, Sør-Odal og Elverum, og omsorgsboliger i Stor-Elvdal. I Oppland planlegges og bygges en skole i massivtre på Lillehammer, helsebygg på Otta og flerbrukshaller i tre.

Kompetanseprogrammet for økt bruk av tre i Innlandet finansieres av fylkeskommunene og fylkesmennene.

I 2017 har Kompetanseprogrammet stått bak 10 arrangementer som har belyst mulighetene og utfordringene med tre som byggemateriale. Flere av disse har vært i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling. Det har i tillegg blitt arbeidet med enkeltkommuner i forhold til konkrete byggeprosjekter.

Det er også blitt arrangert studieturer for å kunne studere ferdige bygg, diskutere med utbygger, arkitekt og entreprenør.

Flere av kommunene som har deltatt har allerede lagt ut byggeprosjekter på Doffin med klare føringer om bærekraftig, klimavennlige løsninger med fokus på bruk av tre.

Det er Tredriverne i Hedmark og Oppland som har ansvaret for å gjennomføre Kompetanseprogrammet.

Videre planer

2018 er det siste året i programmets nåværende form og det legges opp til et aktivt år.

  • Regionale samlinger med befaringer til pågående byggeprosjekter
  • Frokostmøter med utbyggere og aktører
  • Studieturer og større samlinger
  • Utarbeide en felles veileder om trebyggerier i miljø- og energiplaner

For mer informasjon om Kompetanseprogrammet:

  • Tredrivern i Hedmark, Wenche Høye, tlf. 414 16 453
  • Tredrivern i Oppland, Ole Jonny Kalstad, tlf. 909 50 003

Digital veileder

Det er utarbeidet en digital veileder i industrielt trebyggeri, den er tilgjengelig på http://trefokus.no/treveilederen