Millionsatsing på veg og skole

Fylkesrådet  har presentert sitt forslag til årsbudsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2018-2021.

Lenke til fylkesrådets forslag til økonomiplan for perioden 2018-2021 og årsbudsjett for 2018

Fylkesrådets planer for Hedmark fylkeskommunes økonomiske fremtid ble presentert på en pressekonferanse på Stange videregående skole mandag 20. november. Rådet la fram et budsjettforslag som viser en drift for 2018 på rundt 3 milliarder kroner.

Valg av sted for pressemøtet var ikke tilfeldig, for nettopp Stange videregående skole er én av fem skoler som blir tilgodesett på investeringssiden de nærmeste årene. For rundt 80 millioner kroner får skolen nytt ventilasjonsanlegg, i tillegg til at oljekjelen skal fases ut og det skal legges til rette for nye lærerarbeidsplasser. 

105 millioner til Solør

Solør videregående skole skal rustes opp både på Våler og Sønsterud. For Våler sin del er det snakk om taktekking, nytt ventilasjonsanlegg med tilhørende arbeider, utbedring av energiforsyning, nye lærerarbeidsplasser, erstatning av undervisningslokaler som har tilhold i brakkerigg og utbedring av el-anlegg.

Sønsterud kan se fram til ny ventilasjon, ny damegarderobe, utskifting av deler av belysningsanlegg og utskifting av vinduer/dører. Del 2 av oppgraderingen er ikke prioritert i denne planperioden.

73 millioner til Skarnes

Skarnes videregående skole får også ny ventilasjon, nye vinduer, dører og porter, solavskjerming der det er nødvendig, utskifting av deler av fasadeplater, belysningsanlegg og ledelysanlegg, oppgradering av el-anlegg og ny taktekking.

Ved Storhamar videregående skole skal ventilasjon og varmeanlegg utbedres i den eldre bygningsmassen.

I tillegg til disse skolebyggene skal Brumunddalshallen oppgraderes. Her er det snakk om tekking av yttertak, fasadeutbedringer inklusive dører og vinduer, ventilasjon og varmeanlegg, samt utbedring av el-anlegg og garderobeanlegg.

Totalt vil disse investeringene beløpe seg til 317 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til allerede pågående prosjekter ved Ringsaker videregående skole, Elverum videregående skole og Jønsberg videregående skole.

175 nye vegmillioner

Fylkesvegene blir også høyt prioritert i fylkesrådets økonomiplan, og det er et klart mål å begrense forfallet som oppleves på deler av vegnettet. I forslaget fra fylkesrådet ligger det en samlet økning av investeringsrammen på 100 millioner kroner de neste to årene.

Rådet ønsker i tillegg å øke driftsbudsjettet med 75 millioner kroner i samme periode. Sammen med prioriteringene som allerede ligger i handlingsprogrammet for fylkevegene, håper rådet å innhente et forfall de neste fire årene på 300 millioner kroner.

Lenke til fylkesrådets forslag til økonomiplan for perioden 2018-2021 og årsbudsjett for 2018