Mjøsbyregionen skal bli mer attraktiv

I samarbeid med kommunene rundt Mjøsa, Fylkesmannen, næringslivet og andre regionale aktører skal Hedmark og Oppland fylkeskommuner utvikle Mjøsbyregionen til et mer attraktivt og funksjonelt bo- og arbeidsmarked.

Anne Karin Torp Adolfsen og Ivar Odnes

Fylkesråd i Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen og fylkesvaraordfører i Oppland Ivar Odnes bandt sammen to røde bånd for å symbolisere oppstarten av arbeidet med en felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyregionen. Snorklippingen spares til strategien er vedtatt i fylkestingene i desember 2018.

Foto: Marit Thobiassen Strande

For å få til det har fylkeskommunene vedtatt i felles fylkesting at de sammen skal bli enige om en felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyregionen.

Fredag inviterte fylkeskommunene en rekke aktører til oppstartsmøte for dette arbeidet i Hamar. Målet for samlingen var å skape en felles forståelse for utviklingsarbeidet og det regionale samarbeidet, i tillegg til å diskutere mål, prosess og organisering.

Knyttet samarbeidsbånd

Fylkesvaraordfører i Oppland Ivar Odnes og fylkesråd i Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen åpnet møtet ved å knyte sammen et rødt bånd for å symbolisere starten av arbeidet.

- Vi har stått skulder ved skulder i mange år når det gjelder samferdsel, og vi ser at det gir resultater, sa fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen. 

- Attraktivitet blir avgjørende

Knut Vareide fra Telemarksforskning var hentet inn for å snakke om trender innenfor bolig, areal og transport i Mjøsbyregionen. Han var positiv til at Mjøsbyregionen forbedrer kommunikasjonen innad i regionen og mot Oslo. Men han sa samtidig at alle regioner jobber med å forbedre infrastrukturen på samme måte. Dermed blir bostedsattraktiviteten avgjørende for å få vekst i regionen.

- Champagnen må foreløpig tas med måte. Det er mye arbeid som skal til selv om kommunikasjonen blir bedre, sa Vareide.

Erfaringer og forventninger

Fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg, delte erfaringene med regionalt plansamarbeid om arealbruk og transport fra Buskerudbysamarbeidet som startet i 2010.

Direktør for sekretariatet for Osloregionen, Øyvind Såtvedt, snakket om erfaringer fra Osloregionen når det gjelder prosess og samarbeid.

Fylkesmannen i Oppland, Sigurd Tremoen holdt et innlegg om statens perspektiver for utvikling av regionen, mens Åge Skinstad i NHO Innlandet delte næringslivets perspektiv for de rundt 80 deltakerne.

- Jeg synes vi har gjort mye bra i det siste. Jeg synes vi er på riktig spor, men selv om vi er på riktig spor, blir vi kjørt over hvis vi bare blir sittende der, avsluttet Skinnstad sitt innlegg.

Videre framdrift

Etter fredagens oppstartsmøte er neste steg å få på plass en prosjektleder og en prosjektorganisasjon. Dessuten skal prosjektorganisasjonen utarbeide en prosjektplan og hente inn kunnskap, samt utarbeide fakta- og analysegrunnlag. Prosjektorganisasjonen skal på bakgrunn av dette utarbeide et strategidokument, som er planlagt sendt ut på høring før sommeren 2018.

Strategien skal vedtas i begge fylkestingene desember 2018.