Nå får Løten ny jernbaneundergang

Ny jernbaneundergang på fylkesveg 166 er ett av tiltakene når trafikksikkerheten i Løten sentrum skal bedres.

Illustrasjonsbilde av ny jernbaneundergang

Illustrasjonsbildet viser den nye jernbaneundergangen i Løten og hvordan møtet mellom fylkesveg 166 og Rørosbanen er tenkt.

Foto: Sweco

Ombyggingen av undergangen skal tilpasses en dobbeltsporet bruløsning for Rørosbanen.

I tillegg til en ny, bredere og høyere jernbaneundergang, skal også krysset fylkesveg 166 Skolevegen og fylkesveg 167 Stasjonsvegen bygges om til en rundkjøring.

Videre skal prosjektet sikre gang- og sykkelveg mellom Stasjonsvegen og Kildevegen, tilrettelegge for støyskjermingstiltak og tilpasse vegløsningen i henhold til krav om framtidig transportutvikling i og gjennom Løten sentrum.

– Dette har vært en skummel flaskehals lenge. Utbedringen vil øke trafikksikkerheten og bedre framkommeligheten. Det blir veldig bra, sier fylkesråd for samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen.

Statens vegvesen, som leder prosjektet på vegne av Hedmark fylkeskommune, har skrevet kontrakt med Consto Anlegg Øst om utføring av tiltakene.  Kontraktssummen ligger i overkant av 56 millioner kroner. 

Arbeidet skal starte i løpet av vinteren og ferdigstilles i juli 2019.

 

Bilde av fylkesrådet

Fylkesrådene Aasa Gjestvang, Anne Karin Torp Adolfsen og Thomas Breen og fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen foran jernbaneundergangen som snart er historie.

Foto: Gaute Moen