Nytt karrieresenter i Hedmark

Karrieresenter Hedmark er opprettet for alle i Hedmark over 19 år som ønsker veiledning knyttet til jobb og utdanning.

Bilde av Julie Sikin Bhanji Jynge,Aasa Gjestvang,Thomas Breen og Bjørn Lien

Julie Sikin Bhanji Jynge skal lede det nye senteret. Fylkesrådene Aasa Gjestvang (bak fra venstre) og Thomas Breen og direktør Bjørn Lien er representanter for eierne Hedmark fylkeskommune og Nav Hedmark.

Foto: Marit Thobiassen Strande

 

Karrieresenter Hedmark er et offentlig servicetilbud eid av Hedmark fylkeskommune og Nav Hedmark.

Karrieresenteret er en av flere aktører som skal bidra til at innbyggerne tar gode karrierevalg. Det kan skje via en karriereveiledningssamtale - en samtale som skal bidra til å bevisstgjøre folks kompetanse og muligheter. På den måten ønsker senteret å være en nyttig sparringspartner i prosessen som skal føre fram til reflekterte jobb- og utdanningsvalg.

Karrieresenter Hedmark har egen nettside