Østlandet samler seg om felles Intercity-krav

Representanter fra de åtte fylkene i Østlandssamarbeidet har levert tydelige krav til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité før behandlingen av Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029.

Bilde av markering på Oslo S

Fylkesordførere, ordførere og samferdselspolitikere tok turen til Oslo for å møte Stortingets transport- og kommunikasjonskomiteen

Foto: Østlandssamarbeidet

Både fylkesordførere, ordførere og samferdselspolitikere fra fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold møtte opp på Oslo S fredag da komitéleder Nikolai Astrup fikk overlevert brevet med presiseringene fra Østlandssamarbeidet.

Realisert innen 2032

 - Vi vil forsikre oss om at full Intercity-utbyggingen blir realisert innen 2032, og for å få til dette må det settes av tilstrekkelig med planleggingsmidler i første periode av NTP. Dette er viktig for at vi kan ferdigstille kommunedelplaner og reguleringsplaner på de ulike delstrekningene helt frem til Lillehammer, Skien, Halden og Hønefoss, sier Rune Hogsnes, fylkesordfører i Vestfold og leder for Østlandssamarbeidets politiske styringsgruppe for Intercity.

Togfast på Tangen

Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen skulle også på markeringen i Oslo, men sammen med Stig Vaagan fra Hamar kommune og Løten-ordfører Bente Elin Lilleøkseth ble hun togfast på Tangen.

- Vi skulle gjerne ha vært med på markeringen, men skjebnens ironi ville det slik at vi ble stående fast på Tangen, sier Torp Adolfsen.

- Det viktigste er at saken ble synliggjort i Oslo. Intercity knytter regioner og landsdeler sammen. Derfor er det viktig med planmidler slik at vi kan holde tempoet oppe. Intensjonen vår er at vi skal være gjennom Hamar innen 2024, gjennom Brumunddal i 2026 og ferdig utbygd fram til Lillehammer innen 2032, påpeker fylkesråden.

Anne Karin Torp Adolfsen understreker også at én time kortere reisetid til Lillehammer også er én time spart til Trondheim.

Østlandssamarbeidets krav

1. Det må settes av tilstrekkelige planleggingsmidler i første periode av NTP (2018-2021) slik at man kan ferdigstille kommunedelplaner og reguleringsplaner på de ulike delstrekningene helt frem til Lillehammer, Skien, Halden og Hønefoss.

2. Rask planavklaring forhindrer at byer og kommuner langs IC-traseene må båndlegge store arealer i mange år fremover. Dette vil være positivt både for byutvikling og næringsutvikling.

3. Kontinuitet i planlegging og utbygging på de ulike IC-strekningene er både rasjonelt og kostnadseffektivt. I tillegg til å være samfunnsøkonomisk fornuftig, vil sammenhengende planlegging og bygging være avgjørende for å kunne ferdigstille InterCity-utbyggingen innen 2032/2034.

4. Bygging av ny jernbanetunnel under Oslo en forutsetning for å få full effekt av InterCity-utbyggingen på Østlandet.

Vedtas 19. juni

Transport- og kommunikasjonskomiteen skal avgi sin innstilling 12. juni, mens Stortinget skal behandle NTP-en 19. juni.

- Da setter vi kursen mot Oslo igjen. NTP-debatten skal følges på nært hold, sier fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen.

 

Les brevet fra Østlandssamarbeidet til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité