Regjeringen vil slå sammen Hedmark og Oppland fylkeskommuner

I stortingsproposisjonen om regionreform foreslår regjeringen at Hedmark og Oppland fylkeskommuner slås sammen. Fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen mener regjeringen viser liten vilje til å tilføre den nye fylkeskommunen nye oppgaver.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner la onsdag fram «Proposisjon om ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå».

- Større og mer funksjonelle fylkeskommuner vil styrke både lokaldemokratiet og vekstkraften. Det legger grunnlag for bedre samarbeid med andre regionale aktører og en styrket samfunnsutvikling, sa Sanner i pressekonferansen.

- Ingen særlig substans

Hedmark fylkesting stemte i desember nei til å slå seg sammen med Oppland. Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen mener dette vedtaket fortsatt står seg.

- Samfunnsutviklerrollen er viktig, men vi må også ha oppgaver. Det er ikke presentert noen nye oppgaver med særlig substans. Vi blir tvert imot fratatt en viktig oppgave hvis tannhelse blir overført til kommunene slik regjeringen har foreslått, sier Sveen.

Av nye oppgaver som er foreslått overført til regionalt nivå er blant annet tilskuddsmidler innen landbruket, midler til kulturinstitusjoner og kulturminneoppgaver nevnt. Dessuten foreslår regjeringen en videre utredning av en egen fylkeskommunal vegadministrasjon, flere oppgaver på kulturområdet og en forsterket rolle i kompetansepolitikken.

- Hva som ligger i dette er diffust. En tvangssammenslåing av en så stor geografisk region med utgangspunkt i dette er en veldig dårlig løsning, sier Sveen.

- Lite å spare i Innlandet

Regjeringen forventer en årlig besparelse av administrative kostnader på 340 millioner kroner hvis regionreformen blir gjennomført som foreslått. På grunn av den spredte bebyggelsen tror ikke Per-Gunnar Sveen det vil være så store besparelser å hente ved å slå sammen Hedmark og Oppland.

- Vi må uansett ha et apparat og en organisasjon som skal klare å følge opp innbyggerne i de 48 kommunene, sier han.

- Høstens valg kan bli avgjørende

Stortingsproposisjonen skal behandles i Stortinget før sommeren. Hvis den blir vedtatt slik regjeringen ønsker, tror fylkesrådslederen at høstens valg vil kunne avgjøre hvorvidt reformen faktisk blir gjennomført eller ikke.

I stortingsproposisjonen foreslår også regjeringen å slå sammen Hordaland og Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Vest-Agder, Vestfold og Telemark og Buskerud, Akershus og Østfold.

Oslo, Møre og Romsdal og Rogaland foreslås videreført som i dag. For Nord-Norge foreslår regjeringen å gjennomføre en egen prosess for å finne en inndeling for ett eller to fylker.

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag har allerede blitt enige om å slå seg sammen og nye Trøndelag fylkeskommune vil tre i kraft fra 1. januar 2018. Regjeringen foreslår at de andre endringene i fylkesinndelingen gjelder fra 1. januar 2020