- Samarbeid er nøkkelen for å lykkes med bioøkonomi

Dessuten mener fylkesråd Thomas Breen at folk i Hedmark og Oppland gjerne kan være mer stolt av hva vi får til innenfor bioøkonomisatsingen.

Thomas Breen på scenen

Bioøkonomistrategien som ble vedtatt i vår har som mål å legge til rette for økt verdiskaping, flere arbeidsplasser os økt konkurransekraft i de biologisk baserte verdikjedene.

Foto: Marit Thobiassen Strande

Denne uka har fagfolk innenfor bioøkonomi fra både offentlige organisasjoner og privat næringsliv møttes i fire ulike arrangementer i forbindelse meg Biotown 2017.

Dette er andre gang Biotown arrangeres. Målet med Biotown er å samle aktørene innenfor bioøkonomien.

Dette er positivt på flere måter, ifølge fylkesråd Thomas Breen.

- Ved å samles kan vi synliggjøre oss. Dessuten er det viktig å møtes for å dele kunnskap og for å skape en stolthet rundt det vi får til, sier Breen.

Samarbeid og stolthet

Han er opptatt av at samarbeid er nøkkelen til å lykkes.

- Man må ville mye for sin egen bedrift, men man må også trene på å samarbeide, ikke bare snakke om det, sier han og legger til at å møtes gjør det lettere å få i gang samarbeid.

Breen er også opptatt av at vi oftere bør være stolt av hva vi får til og flinkere til å fortelle om det.

- Andre regioner er flinkere på det enn oss. Konsekvensen er at vi ikke når fram i Oslo-gryta, sier han.

Størst på landbruk

Når Hedmark og Oppland slås sammen, blir dette den største regionen på både matproduksjon og skogindustri. Dette mener Breen vil gi regionen en viktig posisjon.

- Det handler om å bli sett, at våre fortrinn blir lagt merke til. Dessuten er det viktig at sentrale politikere ser nødvendigheten av bioøkonomi for å nå FNs bærekraftsmål. Det tar 10 til 20 år å bygge opp kompetansen. Vi kan ikke begynne når det er slutt på oljen, vi må begynne nå sier fylkesråden.

Den politiske motivasjonen for å satse på bioøkonomi er å gjøre en global forskjell.

Bioøkonomistrategi

Våren 2017 vedtok Hedmark fylkesting sammen med Oppland fylkesting og fylkesmennene i begge fylkene en bioøkonomistrategi. Strategien gir retning for utviklingen av bioøkonomien i Hedmark og Oppland, med mål om å legge til rette for økt verdiskaping, flere arbeidsplasser og økt konkurransekraft i de biologisk baserte verdikjedene.

Bioøkonomi er bærekraftig, effektiv og lønnsom produksjon, uttak og utnyttelse av fornybare biologiske ressurser til for eksempel mat, energi og tekstiler.

Biotown

Biotown 2017 er en grønn konferanseuke med fokus på innovasjon og næringsutvikling innen bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. 

Arrangementet i Hamar torsdag hadde som tema hvordan man kan lykkes i bioøkonomien. I tillegg til Thomas Breen sto blant andre Sigridur Thormodsdottir fra Innovasjon Norge, Cilia Holmes Indahl fra Aker BioMarine, Morten Kristiansen fra Moelven, Mark Gronnow fra Biorenewables Developement Centre i York og Erik Dahlén fra Paper Province på programmet.

Onsdag handlet arrangementet i Hamar om innovasjoner innen bærekraftig matproduksjon. Tirsdag var det arrangementer både i Kongsvinger og i Dalsbygda i Os. Førstnevnte hadde tema nye ideer og fremtidsrettede produkter fra skogen, mens arrangementet i Os stilte spørsmålet om fokus på bærekraft kan føre til et mer konkurransedyktig og lønnsomt landbruk.