Samler fylkesrådmenn fra hele landet

Med unntak av to fylker er alle representert når Hedmark er vertskap for fylkesrådmennenes sommersamling i Hamar 28.-30. juni.

Bilde av Hanne Varhaug Søberg

Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg og Hedmark fylkeskommune er vertskap når KS arrangere sommersamling for fylkesrådmennene.

Foto: Olav Arne Bjerkelund

Det er kommunesektorens interesseorganisasjon KS som er arrangør av den årlige samlingen.

Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg åpnet samlingen med å presentere Hedmark fylke gjennom Rolf Jacobsens dikt «Tanker ved Ånestadkrysset», en lyrisk skildring av vakre landskap.

Det faglige programmet strekker seg over to dager. KS jobber for at kommunesektoren skal ha så gode rammebetingelser som mulig «for å kunne utvikle gode lokalsamfunn med lokalt tilpassede velferdstjenester». Derfor står poster som møte med departementsråden, orientering om regionreformen og en rekke andre drøftings- og orienteringssaker på programmet.

Samlingen inkluderer også et besøk hos Hedmark kunnskapspark. I tillegg passer vertskapet på å tilby et variert kulturelt program for å vise fram noe av det fine Hedmark har å by på.