Skole-NM for første gang

Konkurranse som pedagogisk metode har vært brukt for lærlinger i mange år. 26. og 27. april arrangeres Skole-NM for elever på VG2 yrkesfag for første gang.

Ei jente får vasket håret i en frisørsalong

Hamar katedralskole skal arrangere norgesmesterskapet i blant annet frisørfaget.

Foto: Hedmark fylkeskommune

- Det virker som om konkurranseelementet motiverer og stimulerer til økt innsats. Vi har tro på mesterskap som læringsmetode, sier Turid Borud, avdelingssjef for fag- og yrkesopplæring i Hedmark fylkeskommune.

Andre argumenter basert på erfaringer fra liknende mesterskap for lærlinger er at de flinke elevene drar de andre med seg og at dommere fra bedrifter gir tettere samarbeid mellom skolen og næringslivet.

Det er viktig at mesterskapet ikke blir noe ekstra, men innlemmes som en del av den ordinære skolehverdagen innenfor kompetansemålene i læreplanen. Mesterskapet skal også være verdifullt for de elevene i klassen som ikke deltar selv.

- Det er rom for en del utprøving. Man kan for eksempel bruke skolekonkurransen som en del av standpunktkarakter. Det går også an å legge eksamen til mesterskapet, det kommer helt an på hvordan skolene legger det opp, sier Borud.

Tre av konkurransene er i Hedmark

I tillegg til å være ett av tre arrangørfylker, sender åtte av de videregående skolene i Hedmark til sammen 28 elever for å konkurrere i 21 ulike fag i NM.

Av cirka 80 mulige fag, er det bestemt at det skal konkurreres i 25 av dem. Hamar katedralskole har søkt og fått arrangere norgesmesterskapet i frisørfaget og mediegrafikerfaget, mens Våler videregående skole har fått anleggsmaskinfører. Konkurransen på Våler videregående skole arrangeres allerede 19. og 20. april.

De andre konkurransene skal foregå i Lillehammer, Trondheim og på Dovre.

Andre fag neste år?

Deltakelse i NM er opp til hver enkelt videregående skole, og det er ikke alle i Hedmark som deltar i år. For noen av skolene er det rett og slett fordi de ikke tilbyr de fagene som er valgt ut som konkurransefag.

Hvilke fag det skal konkurreres i vil variere fra år til år, og dermed vil andre skoler ha muligheten senere.

Tre runder

De skolene som ønsker å delta i NM, har først avholdt en skolekonkurranse. Hvis det er flere skoler i fylket som skal konkurrere i samme fag, deltar vinnerne av skolekonkurransen på et fylkesmesterskap. I Hedmark ble fylkesmesterskapet for de aktuelle fagene arrangert på Sentrum videregående skole 14. mars. Vinneren av fylkesmesterskapet går videre til norgesmesterskapet.

I noen av konkurransene, som for eksempel elektriker og helsearbeider, deltar lag med to personer per lag.

14 av fylkene deltar med til sammen 236 deltakere og 140 ledsagere.

Vinnerne utropes på avslutningsseremonien som skal arrangeres parallelt på Lillehammer og Trondheim og samkjøres på storskjerm. Dit vil også vinneren av anleggsmaskinfører i Våler bli invitert. Den konkurransen må kjøres en uke før resten av programmet på grunn av omstendigheter på arrangørskolen.

WorldSkills og Kunnskapsdepartementet

WorldSkills Norway har fått midler fra Kunnskapsdepartementet for å være hovedarrangør for Skole-NM.

WorldSkills Norway er en ideell organisasjon som jobber for å høyne statusen, interessen og kvaliteten på norsk yrkesutdanning.

Organisasjonen er eid av blant andre NHO, LO, KS, Utdanningsdirektoratet og fylkeskommunene. De har erfaring med å arrangere Yrkes-NM annethvert år, der deltakerne er lærlinger. Målet er at Skole-NM skal bli et årlig arrangement.