Skoleinntaket er klart

7 087 søkere kan glede seg over å bli tilbudt skoleplass i første inntaksrunde til videregående opplæring i Hedmark.

Av totalt 7 621 søkere til skoletilbud i Hedmark har 7 087 fått et tilbud i første runde.

Se resultatet

Søkerne vil fra og med onsdag 12. juli 2017 kunne gå inn på www.vigo.no og se på resultatet av inntaket og avgi svar. De som har oppgitt mobilnummer på søknaden, vil få SMS om dette. Resten får svarbrev i posten, men har samme mulighet til å sjekke resultatet og svare på inntaket på nettet umiddelbart.

Søkerne har frist til 20. juli (fram til kl. 23.59) med å gi beskjed om de tar plassen eller ikke. Det er svært viktig at alle svarer!

Resultatet fra neste inntaksrunde (2. inntak) vil være klart ca. 8. august, med én ukes svarfrist.

Søkerne bes om ikke å ringe inntakskontoret i perioden mellom 1. og 2. inntak for å høre om det har skjedd endringer på ventelistene. Dette oppdateres nemlig ikke før etter at 2. inntak er foretatt.

Populære tilbud

Blant tilbudene på videregående trinn 1 (Vg1), har følgende utdanningsprogram og videregående skoler fått høyest poenggrense ved dette inntaket:

Plass

Vg1 - utdanningsprogram

Skole

Poenggrense

1

Idrettsfag

Elverum vgs

45,6

2

Idrettsfag

Stange vgs

44,7

3

Idrettsfag

Storhamar vgs

43,5

4

Musikk

Nord-Østerdal vgs

43,2

5

Helse og oppvekst, 3 år studiekompetanse

Storhamar vgs

42,9

6

Medier og kommunikasjon

Hamar katedralskole

41,2

7

Idrettsfag

Øvrebyen vgs

39,4

8

Medieproduksjon

Hamar katedralskole

38,8

9

Helse og oppvekst, 3 år studiekompetanse

Sentrum vgs

38,0

10

Musikk

Stange vgs

37,8

Tilbud med høyest poenggrense 2017

Merk at det kan være andre utdanningsprogram som har lengre ventelister, selv om det er en lavere poenggrense ved inntak. En poenggrense på 45,6 poeng betyr at den siste som ble tatt inn hadde 4,56 i gjennomsnittskarakter fra 10. trinn i ungdomsskolen. De øvrige som er tatt inn har enda høyere poengsum.

Søkere med ungdomsrett

Det gjenstår til sammen 67 søkere med ungdomsrett (hovedsakelig 16-19-åringer) som ikke har fått tilbud etter 1. inntaket. Tilsvarende tall fra 2016 var 68. Kun én søker som kommer fra ungdomsskolen i år står foreløpig uten tilbud. Til videregående trinn 1 (Vg1) gjenstår det 11 søkere, mens det er 19 søkere til videregående trinn 2 (Vg2) og 37 søkere til videregående trinn 3 (Vg3) som ikke har fått tilbud i dette inntaket.

Det er søkernes valg, kombinert med karakternivå (konkurransepoeng) som gjør at de ikke har fått tilbud ennå. De som har en lovfestet rett og har korrekt søknad, vil få et tilbud innen skolestart. Disse søkerne må være forberedt på å få tilbud på en annen skole enn de har søkt.

Søkere uten ungdomsrett

Det ordinære inntaket er i utgangspunktet beregnet på søkere med ungdomsrett. Likevel er det en del andre søkere som er med i dette inntaket. Det er i år til sammen 724 søkere (573 i 2016) som ikke har ungdomsrett, og av disse har 281 (279 i 2016) fått tilbud i første inntak. Økningen i antall søkere uten ungdomsrett skyldes en lovendring som gjør det mulig å søke på tvers av fylkesgrensene. Den lovfestede retten vil man i utgangspunktet ha i sitt hjemfylke.

Endring av søknad

Noen søkere vil erfaringsmessig be om å endre på ønskerekkefølgen i løpet av juli. Endringssøknader som kommer på dette tidspunktet blir ikke imøtekommet med mindre det foreligger helt spesielle årsaker. De som likevel vil endre på søknaden vil vanligvis bli plassert bak øvrige søkere til sine nye ønsker.