Søk om midler til el-bil-lader!

Kommuner, borettslag/boligsameier, idrettslag, skoler og overnattingssteder/hotell kan søke tilskudd til etablering av ladestasjon for el-bil.

Nærbilde av lader koblet på bil.
Foto: Gaute Moen

Det er nå fjerde gangs utlysning, og det er hittil gitt tilsagn om tilskudd på 1 350 000 kroner. Til sammen er det satt av 2 millioner kroner i Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017.

Hva gis det tilskudd til?

Det gis tilskudd til etablering av ladestasjon for el-bil. En ladestasjon er en parkeringsplass som har lademulighet og som er reservert kun for el-bil. Det ytes tilskudd til to ladeuttak med to tilhørende parkeringsplasser eller fire ladeuttak med fire tilhørende parkeringsplasser. Tilskuddet utbetales etter innsendt anmodning med vedlagt dokumentasjon.

Hvem kan søke midler?

Kommuner, borettslag/boligsameier, idrettslag, skoler og overnattingssteder/hotell kan søke midler.

Søknadsfrist: 1. april 2017

Kontaktperson Hedmark fylkeskommune:
Rune Hoff
rune.hoff@hedmark.org
62 54 44 61 / 97 51 08 09