Stortinget vedtok sammenslåing

Stortinget har vedtatt at Hedmark og Oppland fylkeskommuner skal slås sammen fra 1. januar 2020.

Bilde av votering i Stortinget

Slik så det ut da Stortinget stemte for sammenslåing av Hedmark og Oppland

Foto: Skjermdump fra Stortingets direktesending

Avgjørelsen falt ca. tre minutter på åtte torsdag kveld 8. juni, etter en saksbehandling som hadde vart siden kl. 10. Med 96 mot 73 stemmer fulgte Stortinget kommunal- og forvaltningskomiteens innstilling om å slå sammen Hedmark og Oppland.

Flere sammenslåinger

I samme sak ble det også vedtatt følgende sammenslåinger på regionalt nivå:

  • Vest-Agder og Aust-Agder
  • Buskerud, Akershus og Østfold
  • Telemark og Vestfold
  • Hordaland og Sogn og Fjordane
  • Troms og Finnmark

Det betyr at Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland fortsetter som før.

Sør- og Nord-Trøndelag er allerede vedtatt sammenslått med virkning fra 1. januar 2018.

Nye oppgaver

Stortinget vedtok også å overføre noen nye oppgaver til regionalt nivå. Enstemmig ba Stortinget regjeringen sørge for at regional vegadministrasjon, som har ansvaret for planlegging og drift av fylkesvegene, overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå.

Flertallet vedtok i tillegg at det regionale nivået skal få oppgaver knyttet til regional næringsutvikling overført fra Innovasjon Norge, og det skal også få beslutningsmyndighet rundt prosjektstøtte overført fra Forskningsrådet. 

Regjeringen fikk også ordre om å se på hvilke oppgaver som kan overføres fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) til regionalt nivå.