Thomas Breen åpnet samlokalisering

Nå tilbyr Innovasjon Norge, Hedmark Kunnskapspark og Rørosregionen Næringshage sine tjenester i Nord-Østerdal fra ett samlet kontor på Tynset.

Christian Hedløv Engh, Mali Hagen Røe, Guri Heggem, Kristin Siksjø, Thomas Breen og Frank Larsen.

Tirsdag ble den nye samlokaliseringen av Innovasjon Norge, Hedmark Kunnskapspark og Rørosregionen næringshage markert på Tynset. Fra venstre Christian Hedløv Engh i Innovasjon Norge, Mali Hagen Røe i Hedmark Kunnskapspark, Guri Heggem i Rørosregionen næringshage, Kristin Siksjø i Innovasjon Norge, fylkesråd Thomas Breen og Frank Larsen i Hedmark Kunnskapspark.

- Det er mye takket være Thomas Breen og fylkesrådet innsats og finansiering som gjør at samlokaliseringen har blitt en realitet, sier Mali Hagen Røe, avdelingsleder i Hedmark kunnskapspark på vegne av de tre aktørene.

Thomas Breen sto for den offisielle åpningen på Tynset tirsdag.

- Det har vært viktig for meg å få på plass hele virkemiddelapparatet med både SIVA og Innovasjon Norge. Dette er en organisasjonsstruktur som kan bistå hele næringslivet i denne regionen, sier Breen.

Mer om åpningen hos Hedmark Kunnskapspark