Tilbudsstrukturen ute på høring

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2018/19 har høringsfrist 15. november 2017. 

I høringsnotatet legger fylkesrådet opp til å videreføre dagens tilbud. I tillegg er det en åpning for tilbud som ikke ble satt i gang i fjor på grunn av normtallsmodellen, det vil si tilbud som ikke ble igangsatt grunnet for lav søkning.

Tilbud tilpasset samfunnets behov

Fylkesrådet er klart på at den merkbare nedgangen i antall ungdommer i alderen 16-18 år er utfordrende når tilbudskabalen skal legges.

- Vi ber derfor spesielt om innspill knyttet til hvordan vi best mulig kan tilpasse oss det synkende elevtallet samtidig som vi opprettholder eller styrker kvaliteten i våre tilbud. I tillegg er det også viktig at tilbudet vårt skal speile samfunnets behov for arbeidskraft i framtida, sier fylkesråd Aasa Gjestvang.

Høringsfrist 15. november

Høringsfristen er satt til 15. november 2017.

Innspill sendes pr. e-post til postmottak@hedmark.org