UFT har begynt samarbeidet i Innlandet

Arbeidsutvalgene i Ungdommens fylkesting i Hedmark og Oppland gjennomførte sitt første møte på Hamar. På dagsorden sto blant annet regionreformen og videre samarbeid mot sammenslåing av de to fylkene.

Ungdommer i fylkestingsalen hører på Per-Gunnar Sveen.

Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen informerte arbeidsutvalget i Ungdommens fylkesting i Hedmark og Oppland om sammenslåingen av de to fylkene.

Foto: Janne Vikerødegården

Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen ønsket velkommen og orienterte: Regionen skal hete Innlandet, hovedsete for administrasjonen blir på Hamar og styringsformen blir formannskapsmodellen. Hedmark og Oppland fylkeskommuner fortsetter å jobbe som vanlig frem til 1.1.2020.

Spørsmål fra ungdommene

- Hvordan ønsker fellesnemda å involvere ungdom i sammenslåingen, spurte leder i UFT Hedmark Hallgeir Venholen.

Sveen pekte på behovet for å finne møtepunkter når milepælsplanen kommer på plass. Ungdommene var også opptatt av god ungdomsmedvirkning i ny region og hvordan ungdomssatsinga skal bli i det nye fylket. Målet er å ta med de gode løsningene fra begge fylker og få bedre løsninger enn i dag.

Mjøsbyen

Den første oppgaven de to fylkenes arbeidsutvalg bidro inn i var overordnet miljø- og transportplan for Mjøsbyen: det vil si Gjøvik, Lillehammer, Hamar, Elverum, Stange, Løten, Ringsaker, Øyer, Østre Toten og Vestre Toten. Utvalget av kommuner er basert på innlandsutvalgets rapport som viser behovet for å utvikle de delene av fylkene hvor det er vekst for at flere skal bli boende i fylket og flere skal flytte hit; målet er å demme opp for vekst i Osloregionen. Ungdommene foreslo mange tiltak som vil gjøre Mjøsbyen grønn og attraktiv. Blant annet foreslo flere elektrisk ferge på Mjøsa. 

Ber om åpen konkurranse

Det første felles vedtaket i de to medvirkningsorganene for ungdom ble å utfordre fellesnemda til å utlyse en konkurranse for å få inn forslag til nytt fylkesvåpen. De ønsket mange forslag. En slik åpen konkurranse vil gi flere et eierskap eller et forhold til den nye regionen, mener Venholen. Per Gunnar Sveen lovet å ta det med seg forslaget til fellesnemda.