Utviklingsmidler til flere kommuner

Kommunene Åmot, Os, Grue, Engerdal og Nord-Odal får midler for å gjøre seg mer inkluderende og attraktiv.

Engerdal sentrum

Engerdal kommune får inntil 500 000 kroner til å skape et inkluderende og attraktivt Engerdal.

Foto: Marit Thobiassen Strande

Det er støtteordningen «Inkluderende og attraktive lokalsamfunn» kommunene får midler fra.

  • Åmot får inntil 200 000 kroner til inkludering av målgrupper i Åmot kommune
  • Os får inntil 500 000 kroner til helhetlig utvikling av Os sentrum
  • Grue får inntil 500 000 kroner til stedsutvikling Svullrya – Grue Finnskog
  • Engerdal får inntil 500 000 kroner til å skape et inkluderende og attraktivt Engerdal
  • Nord-Odal får inntil 300 000 kroner til å utvikle Sand til et inkluderende tettsted

Os, Nord-Odal, Eidskog og Grue søker om midler til arbeid med kommunesentre og/eller tettsteder. Engerdals søknad handler om å styrke samarbeidet med alle grendene. Åmot vil øke involveringen av ulike befolkningsgrupper i større arrangement.

Støtteordningen «Inkluderende og attraktive lokalsamfunn» rettes mot områder i Hedmark som har særlige distriktsutfordringer. Det er bare kommuner og regionråd som kan søke om midler fra ordningen, men de må søke i forpliktende samarbeid med en eller flere frivillige organisasjoner.

- Dette er midler som går til områder hvor det er om å gjøre seg mer attraktive som kommuner og tettsteder. Det er veldig bra at vi kan bidra til samfunnsutvikling med regionale midler. Vi har sett fra tidligere at kommunene er veldig flinke til å få mye ut av disse pengene. Det er vel anvendte midler, sier fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen (Ap) for samferdsel og miljø.

I tillegg får fire kommuner fylkesvegmidler til uspesifisert stedsutvikling:

  • Nord-Odal får 250 000 kroner til leskur på nybygd bussløsning ved rådhuset
  • Eidskog får 350 000 kroner til leskur på ny bussterminal i Skotterud sentrum
  • Grue får 400 000 kroner til skisseprosjektet fylkesvegrelaterte tiltak i Svullrya sentrum
  • Engerdal får 400 000 kroner til skisseprosjektet knutepunkt/bussplass på Drevsjø

Dessuten får kunnskapsprosjektet fylkesvegrelaterte kulturminner 100 00 kroner til oppstart. Prosjektet er et samarbeid mellom Statens vegvesen og Hedmark fylkeskommune.

Sak 143/17 i fylkesrådet (ekstern lenke)