Vil gi tilskudd til flere barn og unge

Fylkesrådet har vedtatt nye retningslinjer for tilskudd til barne- og ungdomsaktivitet, noe som vil gjøre at flere organisasjoner oppfyller søkekriteriene.

Den største endringen er at søkerorganisasjonen ikke lenger trenger å være fylkesovergripende med minst ett lokallag for å søke støtte til aktiviteter. Det holder at organisasjonen eller aktiviteten de søker midler til har et regionalt nedslagsfelt. Dessuten må søkerorganisasjonen være registrert med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

En organisasjon kan søke om støtte til inntil tre kulturaktiviteter for barn og unge opptil 25 år.

Grunnstøtten på 10 000 kroner videreføres og tildeles fylkesorganisasjoner med minst ett lokallag.

Organisasjonen må ha barne- og ungdomsarbeid som hoveddel av son virksomhet for å søke støtte.

Disse kan ikke søke:

  • Idrettslag organisert gjennom Norges Idrettsforbund
  • Organisasjoner som mottar offentlig driftsstøtte fra staten eller fra andre ordninger i fylkeskommunen.
  • Midlertidige organisasjoner

Bakgrunnen for endringen er at færre organisasjoner oppfyller de gamle søkekriteriene. Mange organisasjoner har ikke kunnet søke på midlene fordi de ikke har vært organisert etter kriteriene - selv om de kan tilby gode regionale barne- og ungdomsaktiviteter.

Hedmark fylkeskommune har som mål at tilskuddsordningen skal bidra til å utvikle barn og unges evner, ferdigheter og deltakelse innenfor kulturlivet. For å nå flere barn og unge er det nødvendig å åpne for at flere organisasjoner som tilbyr gode kulturaktiviteter kan søke på ordningen.

Søknadsfristen er 1. desember.

Finn retningslinjene og søknadsskjema