Om Hedmark

Hedmark fylke ligger på Østlandet og grenser mot Sør-Trøndelag i nord, Oppland i vest og Akershus i sør. I øst grenser Hedmark til Värmland og Dalarna län i Sverige.

Hedmark ble under navnet Hedemarkens Amt skilt ut fra Oplandenes Amt i 1781. Fylket består av landskapene Hedmarken og Solør samt Østerdalen, Odalen, Vinger og Eidskog.