Fakta om fylket

Hedmark fylke ligger på Østlandet og grenser mot Sør-Trøndelag i nord, Oppland i vest og Akershus i sør. I øst grenser Hedmark til Värmland og Dalarna län i Sverige.

Hedmark ble under navnet Hedemarkens Amt skilt ut fra Oplandenes Amt i 1781. Fylket består av landskapene Hedmarken og Solør samt Østerdalen, Odalen, Vinger og Eidskog.

Basisdata

  • Areal: 27 388 km²
  • Det offentlige vegnettet er på 6599 kilometer, herav 700 kilometer riksveier, 3843 kilometer fylkesveier og 2056 kilometer kommunale veier
  • Folketall pr. 30. september 2017: 196 731
  • Største kommune er Ringsaker med 34 057 innbyggere pr. 30. september 2017
  • Største by er Hamar med 30 867 innbyggere pr. 30. september 2017

Geografi og topografi

Hedmark er Sør-Norges største fylke. Det er veldig mye skog her, særlig bartrær som gran og furu. 

Gjennom skogsområdene renner Norges lengste elv, Glomma, med mange sideelver. Både i elvene og i de mange innsjøene er det gode fiske- og kanoturmuligheter. 

Det bor drøyt 196 000 mennesker i fylket. Det er ganske få med tanke på at fylket er så stort. Det er god plass, og mye av naturen får være uberørt. Det er nettopp den uberørte villmarken som har gjort både Femundsmarka og Gutulia til nasjonalparker, to av totalt seks parker helt eller delvis beliggende i Hedmark. 

Det høyeste fjellet, Rondslottet (2178 m.o.h.), ligger i nasjonalparken Rondane, helt på grensen til Oppland. Et annet område med mye skog og villmark er Finnskogen nær svenskegrensen.

Et stykke lengre nord ligger Norges største vintersportssted, Trysilfjellet. Fylkets andre store vintersportssted er Sjusjøen.

Av de fem byene i Hedmark; Moelv, Brumunddal, Elverum, Hamar og Kongsvinger, er Hamar den største. Hamar ligger ved Mjøsa, Norges største innsjø. I bygdene rundt Mjøsa ligger store gårder der det særlig dyrkes poteter og korn.

Historie

Det er funnet rester av steinalderbosettinger over nesten hele fylket. Helleristninger av elg er funnet ved Mjøsa i Ringsaker. Det eldste bronsealderfunnet i Norge er gjort på Nes på Hedemarken. Jernalderfunn er gjort over hele fylket, spesielt mange fra vikingtid. Gravhauger finnes fra bronsealder frem til kristen tid. Solør skal ha vært et mektig kongerike mellom 300 og 800 etter Ynglingesagaen å dømme.

I Hamar-området utviklet det seg en bylignende struktur med marked, ting og tempel på Åker i Vang allerede på 500-tallet. I vikingtid flyttet dette senteret til den odden i Mjøsa som senere fikk en domkirke (domkirkeodden). På samme sted ble det bispesete fra 1152.

Den mest kjente hedmarking er uten tvil Edvard Munch som ble født i Løten 12. desember 1863.

Fylket var involvert i samtlige av Norges og Danmark-Norges kriger. Svartedauden tok sin tributt i rikt monn, og var her som ellers en nedgangstid. Rett før reformasjonen forsvant Hamar som marked, og ved reformasjonen 1536 forsvant bispesetet. Viktige kamper mellom tyskere og nordmenn ble utkjempet ved Midtskogen gård i Elverum kommune og ved Kongsvinger i april 1940. Tyske bombefly utslettet Elverum i april 1940.