Kommuner og regioner

Det er 22 kommuner i Hedmark.

Disse kommunene er fordelt på fire regioner.