Sør-Østerdal

Sør-Østerdal er den delen av Østerdalen som ligger sør for Alvdal og Rendalen.